Областен кризисен щаб по здравеопазване

Дата на публикуване: 25.10.2021 12:30
Основание за създаване:
чл. 32, ал.1 от Закона за администрацията, във връзка чл. 63, ал. 3 и 4 от Закона за здравето и писмо с вх. № РД-03-157/26.02.2020 г. от председателя на оперативния щаб – генерал-майор проф. Венцислав Мутафчийски

Състав:
Председател: инж. Светослав Славчев - областен управител на област Ловеч
Заместник председател: Милко Недялков - заместник областен управител на област Ловеч
 Секретар: Д-р Росица Милчева – директор на РЗИ – Ловеч
 Членове:
 1. Нели Митева - директор дирекция АКРРДС в ОА – Ловеч
 2. Ст. комисар Дончо Манов - директор на ОД на МВР – Ловеч
 3. Христо Христов - директор на ТД на ДАНС – Ловеч
 4. Д-р Антонио Маринов - директор на РЗОК – Ловеч
 5. Д-р Велислав Тодоров - председател на Български лекарски съюз – Ловеч
 6. Еленко Начев - началник на РУО – Ловеч
 7. Комисар Владимир Кацарски - директор на РДПБЗН – Ловеч
 8. Д-р Росен Федерчев - директор на ОДБХ - Ловеч
 9. Цветомира Георгиева - директор на БЧК – Ловеч
 10. Д-р Красимир Кипров - директор на ЦСМП - Ловеч
 11. Д-р Румяна Нановска - изп. директор на  МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Ловеч
 12. Д-р Тихомир Бенев - управител на МБАЛ „Кардиолайф“ – Ловеч
 13. Д-р Пенко Бамбов - управител на МБАЛ – Троян
 14. Д-р Цветомила Дудевска - управител на „СБАЛББ – Троян“ ЕООД
 15. Д-р Невелина Ганева - управител МБАЛ „Д-р Ангел Пешев“ – Тетевен
 16. Д-р Иван Иванов - управител на МБАЛ – Луковит
  Основни задачи: 
 • Организира, координира и въвежда противоепидемични мерки на територията на област Ловеч;
 • Предлага решения по възникващи проблеми в здравеопазването на територията на област Ловеч; 
 • Дава становища по въпроси, свързани с общественото здраве; 
 • Дава становища по въпроси, свързани с реформата в здравеопазването; 
 • Координира взаимодействията на институциите в сферата на здравеопазването, държавните структури и неправителствените организации на територията на областта; 
 • Разработва областните приоритети за развитието на здравеопазването; 
 • Обсъжда различни инициативи в сферата на здравеопазването; 
 • Дава становища и препоръки за промени в областната здравна карта, съобразно потребностите на населението от медицински услуги; 
 • Проучва и популяризира наш и чужд опит, организира срещи, семинари и други форми за стимулиране на здравеопазването.

Документи:
Протокол от Разширено присъствено заседание на Областен кризисен щаб по здравеопазване 21.10.2021 г.
Протокол от заседание, проведено на 20.08.2021 г.

Протокол от неприсъствено заседание, проведено на 16.08.2021 г.

Протокол от заседание, проведено на 27.07.2021 г.
Протокол от заседание, проведено на 02.06.2021 г.
Протокол от заседание, проведено на 11.03.2021 г.

Доклад за дейността през 2020 г.

Протокол от неприсъствено заседание, проведено на 17.12.2020 г.

Протокол от неприсъствено заседание, проведено на 04.12.2020 г.

Протокол от неприсъствено заседание, проведено на 27.11.2020 г.

Протокол от заседание, проведено на 20.11.2020 г.

Протокол от неприсъствено заседание, проведено на 12.11.2020 г.

Протокол от неприсъствено заседание, проведено на 10.11.2020 г.

Протокол от заседание, проведено на 06.11.2020 г.

Протокол от неприсъствено заседание, проведено на 27.10.2020 г.

Протокол от заседание, проведено на 22.10.2020 г.

Протокол от заседание, проведено на 20.10.2020 г.

Протокол от заседание, проведено на 12.10.2020 г.

Областен план за действие на област Ловеч при възникване на епидемичен взрив от COVID-19 в специализираните институции и социалните услуги от резидентен тип

Протокол от неприсъствено заседание, проведено на 29.09.2020 г.
Протокол от неприсъствено заседание, проведено на 11.07.2020 г.

Протокол от заседание, проведено на 10.07.2020 г.
Протокол от заседание, проведено на 09.07.2020 г.

Протокол от заседание, проведено на 12.06.2020 г.

Протокол от неприсъствено заседание, проведено на 04.05.2020 г.

Протокол от неприсъствено заседание, проведено на 21.04.2020 г.

Протокол от неприсъствено заседание, проведено на 13.04.2020 г.

Протокол от неприсъствено заседание, проведено на 06.04.2020 г.

Протокол от неприсъствено заседание, проведено на 31.03.2020 г.

Протокол от неприсъствено заседание, проведено на 30.03.2020 г.
Протокол от заседание, проведено на 17.03.2020 г.

Протокол от заседание, проведено на 09.03.2020 г.

Протокол от заседание, проведено на 26.02.2020 г.


Наименование Брой тегления
Протокол от заседание проведено на 21.10.2021.pdf 9 Изтегли документ с име "Протокол от заседание проведено на 21.10.2021.pdf"
Протокол от заседание проведено на 20.08.2021.pdf 17 Изтегли документ с име "Протокол от заседание проведено на 20.08.2021.pdf"
Протокол от неприсъствено заседание 16.08.2021.pdf 19 Изтегли документ с име "Протокол от неприсъствено заседание 16.08.2021.pdf"
Протокол от присъствено заседание 27.07.2021.pdf 18 Изтегли документ с име "Протокол от присъствено заседание 27.07.2021.pdf"
Протокол от присъствено заседание 02.06.2021.pdf 16 Изтегли документ с име "Протокол от присъствено заседание 02.06.2021.pdf"
Протокол от заседание проведено на 11032021.pdf 102 Изтегли документ с име "Протокол от заседание проведено на 11032021.pdf"
ДОКЛАД на Кризисен щаб по здравеопазване за 2020.pdf 190 Изтегли документ с име "ДОКЛАД на Кризисен щаб по здравеопазване за 2020.pdf"
Протокол от неприсъствено заседание, проведено на 17.12.2020 г. 432 Изтегли документ с име "Протокол от неприсъствено заседание, проведено на 17.12.2020 г."
Протокол от неприсъствено заседание, проведено на 04.12.2020 г. 247 Изтегли документ с име "Протокол от неприсъствено заседание, проведено на 04.12.2020 г."

Потърсете в сайта

Анкета

1. Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?

Резултати:
висока :
47% Complete (success)
средна :
7% Complete (success)
ниска :
47% Complete (success)