Заместник областни управители

Дата на публикуване: 03.11.2021 12:05
Милко Недялков


Дата на раждане: 6 май 1956 г.

Професия: Журналист

Образование: СУ „СВ. Кл. Охридски“

Професионален път: Кореспондент на в. „Дума“ (1993-2003), в. „Преса“ (2012-2013), репортер във в. „Ловеч прес“ (2011-2012 и 2014-2017). Председател на общински съвет – Ловеч (2003-2011). Областен управител на област Ловеч в периода юни 2013 г. - ноември 2014 г. Народен представител в 44-ото Народно събрание (2017-2021).


E-mail: m.nedyalkov@lovech.government.bg
Телефон: 068 600180
Стая: 103

Ресорно организира, контролира и отговаря за следните дейности:
- Областна администрация;
- Образование, наука и култура;
- Здравеопазване;
- Развитие на туризма;
- Регионални служби и международно сътрудничество;
- Инфраструктура, комуникации, транспорт и транспортни схеми;
- Органи на местно самоуправление, взаимодействие, координация и контрол върху кметствата и общините. Контрол върху решенията на общинските съвети за законосъобразност.
* * *

Емил ЕнчевДата на раждане: 16 декември 1970 г.

Професия: икономист

Образование: Магистър по икономическа информатика и аграрна икономика, СА „Д. А. Ценов“ - Свищов

Професионален път: финансов ревизор в НОИ (1996), IT специалист в „Бони оборот търговия“ ООД (1997-2000), счетоводител в семейна фирма (2001-2007), управител на фирма за внедряване на софтуерни решения в производството и търговията (2007-2021).

E-mail: e.enchev@lovech.government.bg
Телефон: 068 600190
Стая: 105

Ресорно организира, контролира и отговаря за следните дейности:
- Икономика – държавен и частен сектор. Малки и средни предприятия. Възможности за инвестиране и развитие. Програми и проекти;
- Гори, земеделие и екология;
- Социално подпомагане и социална реализация – реализация на общински и областни планове и стратегии;
- Проблеми на безработицата и заетостта – общински и областни програми;
- Работа с младежта и спорта;
- Вероизповедания и проблеми с малцинствата;
- Взаимодействие и координация на организациите и неправителствената сфера.


  1. Заместник областни управители - Текуща страница
  2. Експерт Връзки с обществеността

Потърсете в сайта

Анкета

1. Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?

Резултати:
висока :
47% Complete (success)
средна :
7% Complete (success)
ниска :
47% Complete (success)