Областен координационен център

Дата на публикуване: 14.10.2021 16:35
Основание за създаване:
чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 5, ал. 3, т. 3 от Постановление № 100 от 08 юни 2018 г. на Министерския съвет, изменено от 18.10.2019 г.

Състав:

Председател: инж. Светослав Славчев - областен управител на област Ловеч
Зам. председател: Еленко Начев – началник на РУО – Ловеч
Секретар: Надя Венелинова – специалист в дирекция АКРРДС в Областна администрация Ловеч

Членове:
 1. Иваничка Буровска, началник на отдел ОМДК РУО – Ловеч;
 2. Снежанка Алексиева, директор на РД „Социално подпомагане“ – Ловеч;
 3. Росица Мойнова, инспектор БППМН в ОД на МВР Ловеч;
 4. д-р Йордан Димитров – гл. инспектор в дирекция „Медицински дейности“, РЗИ – Ловеч;
 5. Венета Калейчанска, ръководител на ТЗ ГРАО – Ловеч;
 6. Десислава Петровска – ст. специалист ОСППКП, Община Априлци;
 7. Рени Миткова – мл. експерт ОКСДПП – Община Летница;
 8. Венцислав Христов, зам. кмет на Община Ловеч;
 9. Цветенка Хаджиева, зам. кмет на Община Луковит;
 10. Борис Врабевски, зам. кмет на Община Тетевен;
 11. Ани Иванова – специалист предучилищно и професионално образование, Община Троян;
 12. Татяна Сирашка – секретар МКБППМН, Община Угърчин;
 13. Дияна Маринова – гл. експерт „Социална политика“, Община Ябланица;
 14. Нели Митева - директор на дирекция АКРРДС в Областна администрация Ловеч.

Задачи:

Осъществява контрол за изпълнението на  Механизма по чл. 1, ал. 1 на областно ниво и при искане от началника на регионалното управление на образованието, оказва съдействие, като осъществява координация между институциите на територията на област Ловеч, ангажирани с изпълнението на Постановление № 100 от 08 юни 2018 г. на Министерския съвет, изменено от 18.10.2019 г.


Документи:

Областни цели за област Ловеч 2021-2022 г.


Протокол от неприсъствено заседание на Областен координационен център септември 2021 г.

Протокол от неприсъствено заседание на Областен координационен център юли 2021 г.


Протокол от неприсъствено заседание на Областен координационен център февруари/март 2021 г.

Доклад за дейността на Областен координационен център през 2020 г.

Протокол от заседание на Областен координационен център, проведено чрез неприсъствена процедура - м. октомври 2020 г.

Правилник за организацията и дейността на Областен координационен център

Протокол от заседание на Областен координационен център, проведено на 17.02.2020 г.


Наименование Брой тегления
Областни цели за област Ловеч 2021-2022 г.pdf 12 Изтегли документ с име "Областни цели за област Ловеч 2021-2022 г.pdf"
Протокол от неприсъствено заседание на ОКЦ септ 2021.pdf 14 Изтегли документ с име "Протокол от неприсъствено заседание на ОКЦ септ 2021.pdf"
Протокол от второ неприсъствено заседание на ОКЦ юли 2021.doc 17 Изтегли документ с име "Протокол от второ неприсъствено заседание на ОКЦ юли 2021.doc"
Протокол от заседание на Областен координационен център проведено чрез неприсъствена процедура - м. октомври 2020 г..pdf 31 Изтегли документ с име "Протокол от заседание на Областен координационен център проведено чрез неприсъствена процедура - м. октомври 2020 г..pdf"
Протокол от първо неприсъствено заседание на ОКЦ ЕЛКА.pdf 34 Изтегли документ с име "Протокол от първо неприсъствено заседание на ОКЦ ЕЛКА.pdf"
Доклад - Областен координационен център - 2020 г..pdf 130 Изтегли документ с име "Доклад - Областен координационен център - 2020 г..pdf"

Потърсете в сайта

Анкета

1. Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?

Резултати:
висока :
47% Complete (success)
средна :
7% Complete (success)
ниска :
47% Complete (success)