Обществени поръчки по чл. 14, ал. 5 от Закона за обществените поръчки

Дата на публикуване: 20.02.2015 16:36
  1. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Провеждане на  обучение на  тема „Ефективна служебна кореспонденция на английски език“ за служители от Областна администрация Ловеч“ по проект "Модерна и компетентна областна администрация" по Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Потърсете в сайта

Анкета

1. Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?

Резултати:
висока :
45% Complete (success)
средна :
7% Complete (success)
ниска :
48% Complete (success)