Областна комисия "Военни паметници"

Дата на публикуване: 04.10.2021 15:40

Основание за създаване:
Чл. 32 ал.1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 6, ал. 4 от Закона за военните паметници

Състав:
Председател: инж. Светослав Славчев - областен управител на Област Ловеч
Зам. председател:
 Милко Недялков - зам. областен управител

Секретар: Ваасилка Христова - гл. експерт в дирекция АПОФУС
Членове:

 1. Симона Фертова – специалист „Туризъм, култура и спорт“, Община Априлци;
 2. Рени Миткова – ст. експерт „Образование, култура, социални дейности, програми и проекти“, Община Летница;
 3. Димитрина Дренска – началник на отдел „Образование, култура, вероизповедания, туризъм“, Община Ловеч;
 4. Виолета Йорданова – гл. експерт отдел „ОКСМД“, Община Луковит;
 5. Стефан Стефанов – началник на отдел „ Хуманитарни дейности, спорт и туризъм“, Община Тетевен;
 6. Тереза Георгиева – гл. специалист „Култура“, Община Троян;
 7. Деница Екова – мл. експерт „Образование и култура“, Община Угърчин;
 8. Диана Маринова – гл. експерт „Социална политика“, Община Ябланица;
 9. Радослав Колев – главен експерт в отдел „Военни паметници и военно-патриотично възпитание“ в МО;
 10. Капка Кузманова - директор на Регионален исторически музей Ловеч;
 11. полк. Светослав Църовски - началник на Военен гарнизон Ловеч;
 12. подполк. Теодоси Томанов – началник на Военно формирование 24480 Ловеч;
 13. подполк. Красимир Костов - началник на Военно окръжие II степен - Ловеч;
 14. майор Дочо Николов - военен комендант на Гарнизон Ловеч;
 15. Николай Василев - началник на Гарнизонен военен клуб-Ловеч;
 16. Христо Илчев - председател на Дружество „Военноинвалид“ Ловеч;
 17. полк. о.з. Гриша Генов - председател на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва - Ловеч;
 18. Георги Тотев - председател на Областен съвет на ветераните от войните - Ловеч.

Задачи:

 1. Да оказва съдействие по издирване, проучване, опазване, поддържане, възстановяване и изграждане на военни паметници;
 2. Да води Регистър на военните паметници за област Ловеч;
 3. Да координира изпълнението на дейностите по Закона за военните паметници чрез общини, физически лица, граждански комитети и др.

За всяко заседание на Комисията да се изготвя протокол, който да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Ловеч.


Документи:

Регистър на военни паметници в Ловешка област

Национален регистър на военните паметници в област Ловеч

Доклад за дейността на Областна комисия "Военни паметници" през 2020 г.

Доклад за дейността на Областна комисия "Военни паметници" през 2019 г.


Доклад за дейността на Областна комисия "Военни паметници" през 2018 г.

 
Доклад за дейността на Областна комисия "Военни паметници" през 2017 г.

Протокол от заседание на Областна комисия „Военни паметници“, проведено на 28.02.2017 г.

Протокол от заседание на Областна комисия „Военни паметници“, проведено на 08.07.2016 г.

Протокол от заседание на Областна комисия „Военни паметници“, проведено на 16.09.2014 г.

ДОКЛАД за дейността на Областна комисия "Военните паметници" през 2013 г.

Протокол от заседанието, проведено на 19.11.2012 г.

Протокол от заседание на Инициативен комитет за честване на 100 г. от Балканската и Междусъюзническата война на 02.10.2012 г.

Заповед РД-07-149/29.08.2012 за определяне на Инициативен комитет за честване на 100 г. от Балканската и Междусъюзническата война в област Ловеч
 

Наименование Брой тегления
Доклад комисия военни паметници 2020.pdf 211 Изтегли документ с име "Доклад комисия военни паметници 2020.pdf"
 1. Областна комисия \"Военни паметници\" - Текуща страница
 2. Областен съвет за хората с увреждания
 3. Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси в област Ловеч
 4. Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
 5. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
 6. Областен съвет по условия на труд
 7. Областен съвет за сигурност на област Ловеч
 8. Епизоотична комисия
 9. Областен съвет за тристранно сътрудничество
 10. Областен съвет за развитие
 11. Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния и с общинските щабове
 12. Областен младежки съвет - Ловеч
 13. Регионален съвет за развитие на СЗР
 14. Регионален консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата
 15. Постоянна комисия по разпореждане с имоти държавна собственост
 16. Областна комисия по транспорт
 17. Междуведомствена комисия за проверка на проводимостта на речните корита и обследване на техническото и експлоатационно състояние на потенциално опасните водни обекти
 18. Комисия по заетостта към Областен съвет за развитие
 19. Областен експертен съвет по устройство на територията
 20. Постоянна комисия за работата с предложенията и сигналите на граждани, организации и Омбудсмана
 21. Областна комисия по енергийна ефективност

Потърсете в сайта

Анкета

1. Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?

Резултати:
висока :
47% Complete (success)
средна :
7% Complete (success)
ниска :
47% Complete (success)