Областен съвет за тристранно сътрудничество

Дата на публикуване: 11.10.2021 17:05

Създаден на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 3б от Кодекса на труда и чл.  4 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Областен съвет за тристранно сътрудничество на област Ловеч


Председател: Светослав Славчев - областен управител на област Ловеч
Зам. председател: Цецко Ангелов - директор на дирекция "Регионална служба по заетостта" - Ловеч
Секретар: Анета Николова - старши експерт в Областна администрация Ловеч
Членове:
 1. Павлина Стоянова - председател на СРС на КТ „Подкрепа” - Ловеч
 2. Татяна Тодорова - Търговско промишлена и земеделска палата - Ловеч
 3. Мариета Младенова - изпълнителен директор на Сдружение "Стопанска камара - Ловеч"
 4. Митко Митев - директор на дирекция „Инспекция по труда” - Ловеч
 5. Снежанка Алексиева - директор на Регионална дирекция "Социално подпомагане" - Ловеч
 6. Боян Боянов - директор на териториално поделение на НОИ - Ловеч
 7. Георги Тодоров - представител на КНСБ - Ловеч
Задача: Областния съвет за тристранно сътрудничество да осъществява сътрудничество на регионално равнище по въпросите на трудовите и свързаните с тях отношения, осигурителни отношения, както и по въпросите на жизненото равнище.

--------------------------------------------------------------------------------

Документи:

Наименование Брой тегления
Протокол от заседание на Областен съвет за тристранно сътрудничество на област Ловеч, проведено на 07.10.2021.pdf 23 Изтегли документ с име "Протокол от заседание на Областен съвет за тристранно сътрудничество на област Ловеч, проведено на 07.10.2021.pdf"
ДОКЛАД на ОСТС за 2020.pdf 108 Изтегли документ с име "ДОКЛАД на ОСТС за 2020.pdf"
 1. Областен съвет за тристранно сътрудничество - Текуща страница
 2. Областна комисия \"Военни паметници\"
 3. Областен съвет за хората с увреждания
 4. Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси в област Ловеч
 5. Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
 6. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
 7. Областен съвет по условия на труд
 8. Областен съвет за сигурност на област Ловеч
 9. Епизоотична комисия
 10. Областен съвет за развитие
 11. Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния и с общинските щабове
 12. Областен младежки съвет - Ловеч
 13. Регионален съвет за развитие на СЗР
 14. Регионален консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата
 15. Постоянна комисия по разпореждане с имоти държавна собственост
 16. Областна комисия по транспорт
 17. Междуведомствена комисия за проверка на проводимостта на речните корита и обследване на техническото и експлоатационно състояние на потенциално опасните водни обекти
 18. Комисия по заетостта към Областен съвет за развитие
 19. Областен експертен съвет по устройство на територията
 20. Постоянна комисия за работата с предложенията и сигналите на граждани, организации и Омбудсмана
 21. Областна комисия по енергийна ефективност

Потърсете в сайта

Анкета

1. Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?

Резултати:
висока :
47% Complete (success)
средна :
7% Complete (success)
ниска :
47% Complete (success)