Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси в област Ловеч

Дата на публикуване: 16.12.2021 13:35

Основание за създаване:

чл. 14, ал. 4 от Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите интеграционни въпроси към Министерски съвет


Състав:

Председател: инж. Светослав Славчев - областен управител на област Ловеч
Зам. председател: Милко Недялков - заместник областен управител на област Ловеч
Секретар: Христо Троански - старши експерт в дирекция АКРРДС,ОА Ловеч

Членове:

 1. Десислава Петровска – старши специалист „ОСППКП“ в община Априлци
 2. Рени Миткова – старши експерт ОКСДПП в община Летница
 3. Венцислав Христов– зам. кмет на община Ловеч
 4. Цветенка Хаджиева – зам. кмет на община Луковит
 5. Красимир Красимиров – зам. кмет на община Тетевен
 6. Валентина Даскалова – главен експерт „Соц. и здравна политика“ в община Троян
 7. Мария Динова – зам. кмет на община Угърчин
 8. Владимир Василев – главен експерт „Социална политика“ в община Ябланица
 9. Светла Христова – старши експерт в РУО на МОН Ловеч
 10. Цветозария Гатева – началник отдел „Статистически изследвания“ – Ловеч
 11. Светла Стойкова – главен експерт „Услуги по заетостта“ ДРСЗ Ловеч
 12. Галя Тодорова – старши експерт в отдел ДЗК в РЗИ Ловеч
 13. Снежанка Алексиева – директор на РДСП Ловеч
 14. инж. Стефан Цанев – директор на РИОСВ Плевен
 15. инж. Ивелина Радевска –началник на РДНСК – Ловеч
 16. Николай Недялков – ПИ в сектор ООРТП при ОДМВР Ловеч
 17. Полина Николова – младши експерт „Аграрно развитие“ в ОД „Земеделие“ – Ловеч
 18. Зюлейха Терзиева – регионален представител на КЗД
 19. Бисер Петков – сдружение „Интеграция на ромската общност – Тетевен“
 20. Бранимира Павлова – „Дневен център за лица с увреждания“ – Тетевен
 21. Цветозара Пенчева - Теодосиева – зам. директор на НУ „инж. Георги Иванов Вълков“ – ЛуковитОсновни задачи:

 1. Да осъществява координацията между държавните органи, органите на местната администрация и местното самоуправление и юридически лица с нестопанска цел за провеждане на държавната политика по етнически и интеграционни въпроси.
 2. Да осъществява координация при разработване, одобряване и изпълнение на стратегии, изготвяне на анализи, доклади, информации и други документи по етническите и интеграционните въпроси.

Документи:

Стратегия на област Ловеч за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030)

Заповед № РД-07-123 от 01.09.2021 г. за определяне на Областен оперативен екип във връзка с изготвянето на Областната стратегия и координиране на изготвянето на общинските планове за действие


Протокол от заседанието, проведено на 10.06.2021 г.


Протокол от неприсъствено заседание 19 февруари 2021 г. 


Годишен мониторингов доклад за 2020 г.

Доклад за дейността на Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси в област Ловеч през 2020 г.


Доклад за дейността на Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси в област Ловеч през 2019 г.


Областен мониторингов доклад за 2019 г. за изпълнение на НСИР

Протокол от заседанието, проведено на 24.02.2020 г.

Протокол от заседанието, проведено на 26.02.2019 г.

Областен мониторингов доклад за 2018 г. за изпълнение на НСИР

 
Доклад за дейността на Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси в област Ловеч през 2018 г.
 
Правила за организацията и дейността на Областен съвет за  сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси (ОССЕИВ) на област Ловеч

Протокол от заседанието, проведено на 26.03.2018 г.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование Брой тегления
Стратегия на област Ловеч за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030.pdf 7 Изтегли документ с име "Стратегия на област Ловеч за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030.pdf"
Заповед ОССЕИВ звено стратегия.pdf 71 Изтегли документ с име "Заповед ОССЕИВ звено стратегия.pdf"
protokol-10-06-2021.pdf 64 Изтегли документ с име "protokol-10-06-2021.pdf"
Протокол от неприсъствено заседание 19 февруари 2021 г. .pdf 134 Изтегли документ с име "Протокол от неприсъствено заседание 19 февруари 2021 г. .pdf"
Областен доклад за 2020 област Ловеч.pdf 150 Изтегли документ с име "Областен доклад за 2020 област Ловеч.pdf"
Доклад за дейността на ОССЕИВ 2020 Г.pdf 100 Изтегли документ с име "Доклад за дейността на ОССЕИВ 2020 Г.pdf"
 1. Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси в област Ловеч - Текуща страница
 2. Областна комисия \"Военни паметници\"
 3. Областен съвет за хората с увреждания
 4. Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
 5. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
 6. Областен съвет по условия на труд
 7. Областен съвет за сигурност на област Ловеч
 8. Епизоотична комисия
 9. Областен съвет за тристранно сътрудничество
 10. Областен съвет за развитие
 11. Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния и с общинските щабове
 12. Областен младежки съвет - Ловеч
 13. Регионален съвет за развитие на СЗР
 14. Регионален консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата
 15. Постоянна комисия по разпореждане с имоти държавна собственост
 16. Областна комисия по транспорт
 17. Междуведомствена комисия за проверка на проводимостта на речните корита и обследване на техническото и експлоатационно състояние на потенциално опасните водни обекти
 18. Комисия по заетостта към Областен съвет за развитие
 19. Областен експертен съвет по устройство на територията
 20. Постоянна комисия за работата с предложенията и сигналите на граждани, организации и Омбудсмана
 21. Областна комисия по енергийна ефективност

Потърсете в сайта

Анкета

1. Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?

Резултати:
висока :
44% Complete (success)
средна :
7% Complete (success)
ниска :
49% Complete (success)