Областен съвет за развитие

Дата на публикуване: 08.10.2010 12:47
Областният съвет за развитие на област Ловеч осъществява своята дейност на основание чл. 22, ал. 1 от Закона за регионалното развитие, във връзка с чл. 45, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие и чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията.
Съгласно заповед № РД-07-06/31.05.2021 г. на Областен управител - Ловеч, Областният съвет за развитие изпълнява следните функции:
 1. Одобрява правилата за организацията и дейността на постоянните или временнните комисии към областния съвет за развитие по предложение на областния управител;
 2. Приема решения за сключване на споразумения за сътрудничество с други области в страната и извън нея за осъществяване на съвместни дейности по регионалното развитие и териториалното сътрудничество;
 3. Обсъжда и решава въпроси, имащиотношение към цялостното развитие на областта.

Състав:

Председател: инж. Светослав Славчев – областен управител на Област Ловеч

Членове:

1. Тихомир Кукенски, кмет на община Априлци
2. Стелиян Нунев, председател на ОС – Априлци
3. Красимир Джонев, кмет на община Летница 
4. Андрей Моврадинов, председател на ОС – Летница
5. Корнелия Маринова, кмет на община Ловеч
6. Ирина Митева, представител на ОС – Ловеч
7. Иван Грънчаров, кмет на община Луковит
8. Данаил Динков, председател на ОС – Луковит
9. Мадлена Бояджиева, кмет на община Тетевен
10. Мария Стойчева, председател на ОС – Тетевен
11. Донка Михайлова, кмет на община Троян
12. Петко Пенков, представител на ОС – Троян
13. Станимир Петков, кмет на община Угърчин
14. Тихомир Мирчев, председател на ОС – Угърчин
15. Найден Найденов, кмет на община Ябланица
16. Румен Гаврилов, председател на ОС – Ябланица
17. Мариета Младенова, сдружение „Стопанска камара“ – Ловеч
18. Татяна Тодорова, „Търговско – промишлена и земеделска палата“ – Ловеч
19. Мариета Боджакова, „Съюз за стопанска инициатива“ – Ловеч
20. Петър Самаров, КРИБ – Ловеч 
21. Петко Петков – РС на КНСБ – Ловеч
22. Павлина Стоянова, СРС “Подкрепа“ – Ловеч
 
 
Протокол от неприсъствено заседание, проведено чрез писмена процедура - м. юни 2021 г.

Протокол от заседание на Областен съвет за развитие на Област Ловеч, проведено чрез писмена процедура през месец април 2021 г.


Доклад за дейността на Областен съвет за развитие на област Ловеч през 2020 г.


Протокол от заседание на Областен съвет за развитие на Област Ловеч, проведено чрез писмена процедура през месец октомври 2020 г.


Доклад за дейността на Областен съвет за развитие на област Ловеч през 2019 г.

Протокол от заседание на Областен съвет за развитие, проведено на 3 декември 2019 г.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование Брой тегления
Протокол от неприсъствено заседание проведено чрез писмена процедура - юни 2021 .pdf 44 Изтегли документ с име "Протокол от неприсъствено заседание проведено чрез писмена процедура - юни 2021 .pdf"
Протокол от неприсъствено заседание проведено през месец април 2021.pdf 63 Изтегли документ с име "Протокол от неприсъствено заседание проведено през месец април 2021.pdf"
Доклад - Областен съвет за развитие 2020 г..pdf 374 Изтегли документ с име "Доклад - Областен съвет за развитие 2020 г..pdf"
 1. Областен съвет за развитие - Текуща страница
 2. Областна комисия \"Военни паметници\"
 3. Областен съвет за хората с увреждания
 4. Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси в област Ловеч
 5. Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
 6. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
 7. Областен съвет по условия на труд
 8. Областен съвет за сигурност на област Ловеч
 9. Епизоотична комисия
 10. Областен съвет за тристранно сътрудничество
 11. Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния и с общинските щабове
 12. Областен младежки съвет - Ловеч
 13. Регионален съвет за развитие на СЗР
 14. Регионален консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата
 15. Постоянна комисия по разпореждане с имоти държавна собственост
 16. Областна комисия по транспорт
 17. Междуведомствена комисия за проверка на проводимостта на речните корита и обследване на техническото и експлоатационно състояние на потенциално опасните водни обекти
 18. Комисия по заетостта към Областен съвет за развитие
 19. Областен експертен съвет по устройство на територията
 20. Постоянна комисия за работата с предложенията и сигналите на граждани, организации и Омбудсмана
 21. Областна комисия по енергийна ефективност

Потърсете в сайта

Анкета

1. Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?

Резултати:
висока :
47% Complete (success)
средна :
7% Complete (success)
ниска :
47% Complete (success)