Областен съвет по условия на труд

Дата на публикуване: 08.10.2010 00:00
    Областният съвет по условия на труд е създаден на основание на чл. 43, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд. В състава му са включени по равен брой представители на администрацията и представители на съществуващите регионални съюзи или организации на представителните организации на работещите и работодателите.
    Дейността на съвета се осъществява на основание чл. 43, ал. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милко Недялков – Зам. областен управител на област Ловеч

СЕКРЕТАР: Надя Венелинова – специалист в дирекция АКРРДС в Областна администрация Ловеч

 

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Мариетка Боджакова – представител на „Съюз за стопанска инициатива “ – Ловеч;
 2. Петко Петков – председател на РС на КНСБ Ловеч;
 3. Павлина Стоянова – регионален секретар на СРС на КТ „Подкрепа“ Ловеч;
 4. Мариета Младенова – изпълнителен директор на Сдружение Българска стопанска камара Ловеч;
 5. Татяна Тодорова – представител на Търговско-промишлена и земеделска палата Ловеч;
 6. Петър Самаров – председател на КРИБ „Гласът на българския бизнес“ Ловеч;
 7. Ваня Иванова – директор на дирекция АПОФУС, Областна администрация Ловеч;
 8. Нели Митева – директор на дирекция АКРРДС, Областна администрация Ловеч;
 9. Галя Бочева – главен експерт в дирекция АКРРДС, Областна администрация Ловеч;
 10. Иван Гетов – главен експерт в дирекция АПОФУС, Областна администрация Ловеч.
-------------------------------------------------------------------------
Доклад за дейността на Областен съвет по условия на труд през 2020 г.

Правилник за организацията и дейността на Областен съвет по условия на труд в Област Ловеч
 
 
 
 
 

Наименование Брой тегления
ДОКЛАД за OСУТ 2020 г.pdf 137 Изтегли документ с име "ДОКЛАД за OСУТ 2020 г.pdf"
 1. Областен съвет по условия на труд - Текуща страница
 2. Областна комисия \"Военни паметници\"
 3. Областен съвет за хората с увреждания
 4. Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси в област Ловеч
 5. Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
 6. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
 7. Областен съвет за сигурност на област Ловеч
 8. Епизоотична комисия
 9. Областен съвет за тристранно сътрудничество
 10. Областен съвет за развитие
 11. Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния и с общинските щабове
 12. Областен младежки съвет - Ловеч
 13. Регионален съвет за развитие на СЗР
 14. Регионален консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата
 15. Постоянна комисия по разпореждане с имоти държавна собственост
 16. Областна комисия по транспорт
 17. Междуведомствена комисия за проверка на проводимостта на речните корита и обследване на техническото и експлоатационно състояние на потенциално опасните водни обекти
 18. Комисия по заетостта към Областен съвет за развитие
 19. Областен експертен съвет по устройство на територията
 20. Постоянна комисия за работата с предложенията и сигналите на граждани, организации и Омбудсмана
 21. Областна комисия по енергийна ефективност

Потърсете в сайта

Анкета

1. Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?

Резултати:
висока :
47% Complete (success)
средна :
7% Complete (success)
ниска :
47% Complete (success)