Пресцентър


24.06.2024
На 1 юли от 17.00 часа в сградата на Областна администрация - Ловеч ще бъде открита документалната изложба „Д-р Васил Радославов - държавникът от Ловеч“. Изложбата е дело на Регионален исторически музей – Ловеч и се поставя по повод 170 години от рождението на ловчанлията Васил Радославов (15 юли 1854 г.) и 95 години от смъртта му (21 октомври 1929 г.). Документалният разказ се състои от...

24.06.2024
По Регионалната програма за заетост за 2024 г. в област Ловеч се разкриват 85 работни места, от тях на пълен работен ден 79, на непълен работен ден - 6. За реализация на програмата от държавния бюджет са осигурени 519 018 лв. Средствата, осигурени от общинските администрации са 3100 лв., за работно облекло, защитни средства и инструменти. Субсидираната заетост е за период от 5 месеца. Комисия по...

21.06.2024
Днес, областният управител Дора Стоянова беше домакин на работна среща за дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях. Инициативата е на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН), които осъществяват методическа и експертна помощ на териториалните органи на изпълнителната власт при организиране дейността на доброволните формирования. Последните са създадени по...

17.06.2024
Церемония „първа копка“ се състоя днес в с. Дерманци, в изпълнение на договор за инвестиция „Модернизация на образователната среда на Обединено училище „Неофит Рилски“ – с. Дерманци“, финансирана по Националния план за възстановяване и устойчивост. Участие в събитието взеха заместник областният управител Нели Читинова, началникът на Регионално управление на образованието д-р Иваничка Буровска, председателят на Общински съвет Луковит д-р Данаил Динков, кметът на с. Дерманци Галина...

15.06.2024
Голямата награда на Областния фолклорен фестивал „Тройче“, който се проведе днес в Летница, връчи заместник областният управител Нели Читинова. Получи я Детски танцов състав „Пъстроцвет“, гр. Тетевен, към музикално-танцова школа „Стефанови“, с художествен ръководител Виктория Стефанова.   Наградата на Кмета на Община Летница спечели детски фолклорен ансамбъл „Траяна“, при НЧ „Наука – 1870 г.“ гр. Троян, с художествен ръководител Татяна Макавеева. Специалната награда на НЧ „Никола Йонков...

13.06.2024
На 27 септември 2024 г. за десета поредна година ще бъде отбелязан Европейски ден на спорта в училище. Организатор е Сдружение „BG Бъди активен“. В учебните заведения в цялата страна, деца и подрастващи ще имат възможност да опитат нови активни занимания и спортове, за да намерят движението, което да им доставя удоволствие и да им помага да растат по-здрави и силни. Областната администрация като партньор...

29.11.2023
Приходи в размер на 4.143 млрд. лв. ще бъдат събрани във фонд „Сигурност на електроенергийната система“ през 2023 г. Това е предвидено в бюджета на фонда, одобрен на днешното заседание на Министерския съвет. Най-големият дял от приходите се очаква да бъдат от продажба на квоти за емисии парникови газове - 2.652 млрд. лв. Със събраните средства ще бъдат покривани разходите на „Национална електрическа компания“ ЕАД,...

29.11.2023
Министерският съвет на Република България прие Постановление за одобряване на допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г. в размер на 3 148 230 лв., за предоставяне на трансфер за дофинансиране на сключен договор за доставка на хеликоптери по инвестиция С l2.I4 „Изграждане на система за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха”, част от Националния План за възстановяване и устойчивост. Средствата...

29.11.2023
Кой е уязвим клиент за снабдяване с електроенергия и кои домакинства са енергийно бедни? - На тези въпроси отговаря Наредбата за критериите, условията и реда за определяне на статут на домакинства в положение на енергийна бедност и на статут на уязвими клиенти за снабдяване с електрическа енергия, одобрена от Министерския съвет на днешното му заседание. Наредбата е разработена от междуведомствена работна група, включваща министерствата на труда...

29.11.2023
Правителството прие изменение на ПМС № 185 от 2011 г. за изменение на ПМС № 125 от 2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните. Промяната се отнася до дейността на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) към Министерството на земеделието, като се вменява задължение на НССЗ да изпълнява дейности и по Стратегически план за развитие на земеделието и...

29.11.2023
Министерският съвет прие Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерство на туризма за 2023 г. Плащанията са верифицирани за периода от 16.11.2022 до 31.08.2023 г. за 732 одобрени заявления на заинтересованите лица. С приемането на настоящия проект на акт плащанията към одобрените за финансиране кандидати са в общ размер на 12 528 457,05 лв. с ДДС съгласно...

29.11.2023
Република България се присъедини към Декларацията за тройно увеличаване дела на ядрената енергия. В декларацията се подчертава важната роля на ядрената енергетика за постигането на въглеродна неутралност и се отбелязват резултатите от анализа на Междуправителствения панел по изменение на климата, които показват, че ядрените мощности в световен мащаб следва да се утраят в периода от 2020 г. до 2050 г. с цел ограничаване на повишаването...

13.09.2023
Със Заповед № РД-08-97 от 13.09.2023 г. на Областен управител на област Ловеч се учредява на „А.В.Д. Холидейс“ ЕООД – гр. София безвъзмездно право за прокарване на отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през поземлен имот – публична държавна собственост с идентификатор 73198.93.56 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян, община Троян, област Ловеч за обект: „Външно ел. захранване ниско...

01.09.2023
Със Заповед № РД-08-77 от 31.08.2023 г. на Областен управител на област Ловеч се учредява на „ВААЛ СОЛ“ ЕООД – гр. София безвъзмездно право за прокарване на отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през поземлени имоти – публична държавна собственост с идентификатори 06536.297.817 и 06536.297.809 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Брестово, община Ловеч, област Ловеч за обект: „Кабел 1...

25.08.2023
Със Заповед № РД-08-74 от 25.08.2023 г. на Областен управител на област Ловеч се учредява на „АНИМО ГРИЙН“ ООД – гр. Ловеч безвъзмездно право на прокарване през поземлен имот – публична държавна собственост с идентификатор 46952.502.1066 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, на отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, а именно: „Ел. захранване 20 kV...

24.08.2023
Със Заповед № РД-08-73 от 24.08.2023 г. на Областен управител на област Ловеч се учредява на „Балкан“ АД – гр. Ловеч възмездно право на прокарване през поземлен имот – частна държавна собственост с идентификатор 46952.502.1066 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, на отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, а именно: „Изместване ведомствен водопровод на завод...

22.08.2023
Със Заповед № РД-08-68 от 22.08.2023 г. на Областен управител на област Ловеч се учредява на „Фуего Транс“ ООД – гр. Плевен възмездно право на прокарване през поземлен имот – частна държавна собственост с идентификатор 46396.2.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Малиново, община Ловеч, област Ловеч, на отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, а именно: Водопроводно отклонение във връзка...

02.05.2023
Със Заповед № РД-08-29 от 28.04.2023 г. на Областен управител на област Ловеч се учредява на Ивелин Михайлов Гачевски, с адрес: град София, ул. „Бузлуджа“ № 72, ет. 6, възмездно право на прокарване през поземлен имот – частна държавна собственост с идентификатор 15703.505.6105 по КККР на с. Голяма Желязна, община Троян, област Ловеч, на отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за обект:...