Пресцентър


06.02.2023
Благотворителна инициатива в подкрепа на деца с увреждания – с детска церебрална парализа (ДЦП) и различни синдроми, организира областният съвет на БЧК – Ловеч. Тя ще премине под егидата на областния управител инж. Светослав Славчев. В изложба базар, която ще бъде подредена във фоайето на областната администрация, ще се включат със свои работи доброволци на БЧК, на БМЧК и на клуб „Усмивка“ към Профилираната природо-математическа гимназия...

05.02.2023
Начело е отново Валентина Недялкова След като партиите не се разбраха на проведените днес консултации, съставът на Районната избирателна комисия (РИК) в Ловеч ще бъде определен от Централната избирателна комисия (ЦИК). До споразумение не се стигна, тъй като и „Продължаваме промяната“, и „Възраждане“, и „Демократична България“ държаха на своето предложение за зам.-председател – съответно Ивелина Иванова, Евгения Иванова и Клара Баросова. А ДПС и „БСП за...

02.02.2023
Относно: Провеждане на консултации за състава на Районна избирателна комисия (РИК) Ловеч с представителите на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 48-то Народно събрание във връзка с насрочените избори за Народно събрание на 2 април 2023 г. Областен управител на област Ловеч, в изпълнение на разпоредбата на чл. 60, ал. 1 от Изборния кодекс, във връзка с Указ № 28 от 31.1.2023 г. и...

31.01.2023
Европейската комисия извършва обзор (изследване и проучване чрез анкета) на нелоялните търговски практики във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти. През м. декември 2022 г. ЕК стартира третото си годишно проучване за оценка на ефективността на мерките на ЕС срещу нелоялни търговски практики (НТП) във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти. Проучването се провежда във всички държави-членки и е насочено към доставчиците на...

27.01.2023
На срещата в сряда при областния управител представителите на „Електроразпределителни мрежи Запад“ (ЕРМ Запад“) ЕАД поеха ангажимент да обсъдят детайлно поставените от кметовете въпроси и да изготвят компетентни отговори. Работната среща бе организирана от инж. Светослав Славчев, за да се обсъдят с представителите на местните власти и дружеството, което стопанисва електроразпределителната мрежа в област Ловеч, взаимодействието и комуникацията с цел подобряване качеството на електроснабдяването и...

24.01.2023
Личния си лекар са сменили през 2022 г. 2892-ма души в област Ловеч, съобщават от Районната здравноосигурителна каса (РЗОК). От тях 2493-ма са се регистрирали в РЗОК, 399 са се преместили в друга здравна каса, а 200 са дошли в Ловеч с направен избор за смяна на джипи. Общият брой на осъществилите избор по пациентска листа, тоест с личен лекар в област Ловеч, за 2022...

25.01.2023
Нови компенсации на цените на пътуване по основните градски линии и междуселищния автомобилен транспорт за учащи и пенсионери, както и безплатно пътуване на децата до 10 навършени години, бяха определени с правителствено постановление. Така ще бъдат подпомогнати най-уязвимите групи от населението в условията на икономическа криза и висока инфлация. Мярката ще действа от 1 февруари 2023 г. до 31 декември 2023 г. Осигурени са и допълнителни...

25.01.2023
Министерският съвет прие Решение за безвъзмездно предоставяне на хуманитарна помощ на Украйна. Във връзка с поисканата от правителството на Украйна международна хуманитарна помощ, по линия на Механизма за гражданска защита на Европейския съюз със съобщения от ERCC (Emergency Response Coordination Centre - Координационен център за реакция при извънредни ситуации на ЕС), на страната се предоставя хуманитарна помощ, както следва: Oт Министерството на вътрешните работи - бензинов генератор...

25.01.2023
Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза. С промяната на наредбата родителите на деца до 12-годишна възраст ще могат да ползват болничен лист за временна неработоспособност, когато детето е върнато от детско заведение или училище поради карантина. Досега тази възможност имаха само родителите на деца, посещаващи детско заведение. Промяната в някои отправни точки за оценка на трайно намалената работоспособност и на...

18.01.2023
Министерският съвет одобри на днешното си заседание стратегическа визия за развитието на електроенергийния сектор в страната 2023-2053 г. Документът залага на няколко основни приоритета в развитието на сектора. На първо място България следва да остане лидер в производството и износа на електроенергия в региона. Защитата на националната и енергийната сигурност, както и устойчивото използване на местните енергийни ресурси също са сред основните приоритети в документа....

04.01.2023
Правителството възложи на министъра на труда и социалната политика Лазар Лазаров да сключи договор за покупка на недвижим имот в полза на държавата, който ще бъде обявен за публична държавна собственост и ще бъде предоставен безвъзмездно за управление на Министерството на труда и социалната политика. Имотът се намира в град Ловеч. Придобиването му е в изпълнение на инвестиция „Развитие на социалната икономика“ от Националния план за...

04.01.2023
Министерският съвет прие Национален профил на риска от бедствия в България и План за управление на риска от бедствия в България. С Решение № 368 на Министерския съвет от 2019 г. е одобрен списък с действия, отговорни институции и срокове за изпълнението на хоризонталните и тематичните отключващи условия за средствата от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело...

25.01.2023
Поради планирана профилактика на Държавния хибриден частен облак (ДХЧО) от 09:00 часа до 16:00 часа на 28.01.2023 г. ще бъде прекъснат достъпа за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги през Единния портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ), достъпа до федерираните портали и предоставяните услуги от ДХЧО (инфраструктурни, мрежови, приложни системи).

30.09.2022
РЕМОНТ В ПОДСТАНЦИЯ НА ЕСО МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО СМУЩЕНИЯ В ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ Смущенията са възможни от 08:00 ч. до 17:00 ч. на 3 октомври 2022 г. СОФИЯ, 29.09.2022 г. – Ремонтни работи в подстанция „Ловеч“, която е собственост на държавния Електроенергиен системен оператор (ЕСО), налагат промяна в схемата на електрозахранване на 03.10.2022 г.  На този ден за периода от 08:00 ч. до 17:00...

07.04.2022
Държавният Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ уведоми ЧЕЗ Разпределение България за предстояща реконструкция в подстанция, която може да доведе до смущения на електрозахранването в община Ловеч. Прекъсвания са възможни на 12 април в интервала от 08:00 до 18:00 ч. на територията на цялата община. Информация за районите, в които предстоят планирани прекъсвания, тяхната продължителност, както и дали конкретен адрес попада в обсега им, може да бъде намерена на...

01.04.2022
01.04.2022 г.   – София – Държавният Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ уведоми ЧЕЗ Разпределение България за предстоящ ремонт в подстанция, който може да доведе до смущения на електрозахранването в община Троян.   Прекъсвания са възможни на 7 април в периода от 9:00 до 16:00 ч. във всички населени места от община Троян.   Информация за районите, в които предстоят планирани прекъсвания, тяхната продължителност, както и дали конкретен адрес попада в...

30.03.2022
30.03.2022 г.   – София – Държавният Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ уведоми ЧЕЗ Разпределение България за предстояща реконструкция в подстанция, която може да доведе до смущения на електрозахранването в общините Плевен и Ловеч. В община Плевен временни прекъсвания на електрозахранването са възможни за периода от 16.00 ч. на 1 април до 10.00 ч. на 4 април в кв. Сторгозия и кв. 9-ти в града, както и в...

07.05.2021
Стремежът на ЧЕЗ Разпределение за непрестанно повишаване на качеството на обслужване, нарастващите изисквания на потребителите, все по-бързо развиващите се онлайн технологии и нуждата от бърза и точна информация за работещите от вкъщи, доведоха до необходимостта от създаването на по-достъпна система за уведомяване за планираните прекъсвания на електрозахранването, изпълнявани от компанията.  В тази връзка дружеството разработи секция на сайта си, в която всеки потребител, въвеждайки своя...