Пресцентър


04.06.2023
Седмото издание на фолклорния фестивал „Тройче“, който преминава под патронажа на областния управител, ще се проведе на 18 юни (10 ч.) в Априлци. На сцената на Народно читалище „Светлина – 1894 г.“, кв. Ново село – център, своето майсторство ще покажат 264 участници от 20 танцови състава. Фестивалът има конкурсен характер, най-добрите ще определи жури в състав: Данаил Цолов - директор на Северняшкия ансамбъл за народни...

31.05.2023
Областна администрация – Ловеч, се включи в инициативата „Капачки за бъдеще“ и постави контейнер за събиране на капачки във фоайето на сградата. Всеки, който е съпричастен към каузата, може да се присъедини и така да помогне за закупуване на детски линейки и кувьози и неонатално оборудване. Досега тази инициатива е помогнала на децата в над 40 града у нас.  

09.05.2023
Посещение на териториалните структури на администрациите в област Ловеч, организирана от Обществено–консултативния съвет по училищни политики към областния управител, се реализира днес в Ловеч. Инициативата е по случай Деня на ученическото самоуправление, който се провежда в рамките на Деня на Европа 9 май. 30 ученици посетиха различни институции – областната администрация, Регионалното управление на образованието, НАП, регионална дирекция „Социално подпомагане“, ГРАО. Всички те бяха приветствани от...

03.05.2023
Авторската си фотографска изложба „Птиците на България през очите на един поляк“ откри днес в Ловеч посланикът на Полша у нас Мачей Шимански. Тя е експонирана във фоайето на областната администрация. Представени са 25 фотографии, които може да бъдат видени в следващите две седмици. Негово превъзходителство гостува в Ловеч по покана на областния управител инж. Светослав Славчев, който му благодари специално, че представя изложбата си навръх...

02.05.2023
Със Заповед № РД-08-29 от 28.04.2023 г. на Областен управител на област Ловеч се учредява на Ивелин Михайлов Гачевски, с адрес: град София, ул. „Бузлуджа“ № 72, ет. 6, възмездно право на прокарване през поземлен имот – частна държавна собственост с идентификатор 15703.505.6105 по КККР на с. Голяма Желязна, община Троян, област Ловеч, на отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за обект:...

28.04.2023
235 сигнала за домашно насилие са подадени на спешния телефон 112 от област Ловеч през 2022 г. Това сочи статистиката на Фондация „Асоциация Анимус”, изнесена на работна среща вчера, чийто домакин бе областният управител инж. Светослав Славчев. В същото време обаче като сигнали до районните управления на МВР са стигнали едва 44 от всички, а общият брой сезиращи молби за мерки за защита от четирите...

29.03.2023
Министерският съвет прие Национална стратегия и Пътна карта за цифрова трансформация на строителния сектор 2030 г. Проектът е разработен в резултат на последователните действия на българското правителство, с подкрепата на ЕК и е свързан с основни стратегически документи на Република България: Цифрова трансформация на България за периода 2020-2030 г., Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021-2030 г., Национална програма за...

29.03.2023
Заети, безработни и икономически неактивни хора ще могат да получат ваучери за обучение за придобиване на първа, втора и трета степен на професионална квалификация, цифрови и други ключови компетентности. Това предвиждат проект на постановление на Министерския съвет, който беше одобрен от правителството. С документа се определят условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение по Програма „Развитие на човешките ресурси“ (ПРЧР) 2021 - 2027...

29.03.2023
Министерският съвет прие Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията. Промените се правят с цел привеждане на действащата нормативна уредба в съответствие с европейското законодателство. Измененията предвиждат Българска агенция по безопасност на храните да изпълнява надзора на пазара по отношение на продуктите за наторяване от ЕС, като са разписани и съответните й правомощия. Със законопроекта се създават условия за пускането на пазара и...

29.03.2023
Министерският съвет одобри изменения и допълнения в Закона за особените залози. С тях се цели предоставяне на качествени, ефективни и леснодостъпни електронни услуги за гражданите и бизнеса чрез създаване, поддържане и развитие на функционален и надежден електронен Централен регистър на особените залози (ЦРОЗ). Предвижда се също осигуряване на по-висока степен на защита срещу злоупотреба с лични данни. Считано от 1 април 2023 г. ЦРОЗ преминава към...

29.03.2023
Министерският съвет прие Решение за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права. Проектът на закон беше одобрен от Министерския съвет с Решение № 930 от 22.11.2022 г. и беше внесен в 48-ото Народно събрание с вх. № 48-202-01-36/22.11.2022 г., но поради предсрочното разпускане на парламента законодателната процедура остана незавършена. С цел внасяне в 49-ото Народно...

29.03.2023
Правителството одобри промени в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца. С тях се регламентира редът за предоставяне на еднократни помощи от 300 лв. за деца, записани в първи, втори, трети, четвърти и осми клас, независимо от това дали учат в държавно, общинско или частно училище. Помощта се отпуска без доходен критерий. Промените основно са свързани с привеждане на разпоредбите на правилника в...

25.01.2023
Поради планирана профилактика на Държавния хибриден частен облак (ДХЧО) от 09:00 часа до 16:00 часа на 28.01.2023 г. ще бъде прекъснат достъпа за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги през Единния портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ), достъпа до федерираните портали и предоставяните услуги от ДХЧО (инфраструктурни, мрежови, приложни системи).

30.09.2022
РЕМОНТ В ПОДСТАНЦИЯ НА ЕСО МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО СМУЩЕНИЯ В ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ Смущенията са възможни от 08:00 ч. до 17:00 ч. на 3 октомври 2022 г. СОФИЯ, 29.09.2022 г. – Ремонтни работи в подстанция „Ловеч“, която е собственост на държавния Електроенергиен системен оператор (ЕСО), налагат промяна в схемата на електрозахранване на 03.10.2022 г.  На този ден за периода от 08:00 ч. до 17:00...

07.04.2022
Държавният Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ уведоми ЧЕЗ Разпределение България за предстояща реконструкция в подстанция, която може да доведе до смущения на електрозахранването в община Ловеч. Прекъсвания са възможни на 12 април в интервала от 08:00 до 18:00 ч. на територията на цялата община. Информация за районите, в които предстоят планирани прекъсвания, тяхната продължителност, както и дали конкретен адрес попада в обсега им, може да бъде намерена на...

01.04.2022
01.04.2022 г.   – София – Държавният Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ уведоми ЧЕЗ Разпределение България за предстоящ ремонт в подстанция, който може да доведе до смущения на електрозахранването в община Троян.   Прекъсвания са възможни на 7 април в периода от 9:00 до 16:00 ч. във всички населени места от община Троян.   Информация за районите, в които предстоят планирани прекъсвания, тяхната продължителност, както и дали конкретен адрес попада в...

30.03.2022
30.03.2022 г.   – София – Държавният Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ уведоми ЧЕЗ Разпределение България за предстояща реконструкция в подстанция, която може да доведе до смущения на електрозахранването в общините Плевен и Ловеч. В община Плевен временни прекъсвания на електрозахранването са възможни за периода от 16.00 ч. на 1 април до 10.00 ч. на 4 април в кв. Сторгозия и кв. 9-ти в града, както и в...

07.05.2021
Стремежът на ЧЕЗ Разпределение за непрестанно повишаване на качеството на обслужване, нарастващите изисквания на потребителите, все по-бързо развиващите се онлайн технологии и нуждата от бърза и точна информация за работещите от вкъщи, доведоха до необходимостта от създаването на по-достъпна система за уведомяване за планираните прекъсвания на електрозахранването, изпълнявани от компанията.  В тази връзка дружеството разработи секция на сайта си, в която всеки потребител, въвеждайки своя...