Пресцентър


12.04.2024
Областният управител на Ловеч, Виктор Стойчев, беше удостоен с почетна грамота за изключителен принос в развитието и утвърждаването на Консултативния съвет по училищни политики и в знак на благодарност за ползотворното сътрудничество, усилията и съвместната дейност. Наградата му беше връчена от председателя на ОКСУП  Йохан Георгиев, който сподели: „С увереност мога да кажа, че в лицето на областния управител имаме надежден партньор, на когото винаги...

12.04.2024
Областният управител  Виктор Стойчев проведе днес консултациите за състава на Районната избирателна комисия /РИК/ Ловеч. РИК Ловеч се състои от 13 члена, включително председател, четирима заместник-председатели и секретар, като се спазва съотношението между партиите и коалициите, както следва: за Коалиция „ГЕРБ-СДС“ – 4 членове, за Коалиция „ Продължаваме промяната – Демократична България“ – 3 членове, за Партия „ Възраждане“ 2 членове, за Партия „ДПС“ – 2...

11.04.2024
На работната среща, проведена днес, се обсъдиха основните задачи и действия в съвместната работа на Областна администрация  и ОД на МВР Ловеч. Освен представяне на новоназначения директор, на срещата се дискутира и необходимостта от активни мерки в посока на осигуряване на честен изборен процес в рамките на Ловешка област, както и нуждата от доокомплектоване на личния състав с полицейски служители.

11.04.2024
Областният управител на област Ловеч Виктор Стойчев свиква консултации за състава на Районна избирателна комисия (РИК) – Ловеч, във връзка с насрочените на 9 юни избори зa членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители Той кани представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 49-ото Народно събрание. Консултациите ще се проведат на 12.04.2024 г. от 13,00 часа, в зала 101 в сградата...

09.04.2024
Днес се провежда информационен ден за трета покана за набиране на проектни предложения по програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2021 - 2027. Срещата се организира от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, в сътрудничество със Съвместния секретариат на Програмата. Целта на събитието е потенциалните партньори от България да бъдат информирани за възможностите за участие, процеса на кандидатстване, условията за допустимост на проектните предложения, подбора...

08.04.2024
Днес областният управител на област Ловеч – Виктор Стойчев и инж. Младен Миков – директор на Държавно горско стопанство Ловеч, връчиха грамоти и интересни предметни награди на авторите на най-добрите творби, представени в конкурса за рисунка на тема „Аз обичам българската гора“. За втора поредна година събитието бе организирано от Държавно горско стопанство (ДГС) Ловеч, със съдействието на областна администрация Ловеч, по повод честването на...

29.11.2023
Приходи в размер на 4.143 млрд. лв. ще бъдат събрани във фонд „Сигурност на електроенергийната система“ през 2023 г. Това е предвидено в бюджета на фонда, одобрен на днешното заседание на Министерския съвет. Най-големият дял от приходите се очаква да бъдат от продажба на квоти за емисии парникови газове - 2.652 млрд. лв. Със събраните средства ще бъдат покривани разходите на „Национална електрическа компания“ ЕАД,...

29.11.2023
Министерският съвет на Република България прие Постановление за одобряване на допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г. в размер на 3 148 230 лв., за предоставяне на трансфер за дофинансиране на сключен договор за доставка на хеликоптери по инвестиция С l2.I4 „Изграждане на система за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха”, част от Националния План за възстановяване и устойчивост. Средствата...

29.11.2023
Кой е уязвим клиент за снабдяване с електроенергия и кои домакинства са енергийно бедни? - На тези въпроси отговаря Наредбата за критериите, условията и реда за определяне на статут на домакинства в положение на енергийна бедност и на статут на уязвими клиенти за снабдяване с електрическа енергия, одобрена от Министерския съвет на днешното му заседание. Наредбата е разработена от междуведомствена работна група, включваща министерствата на труда...

29.11.2023
Правителството прие изменение на ПМС № 185 от 2011 г. за изменение на ПМС № 125 от 2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните. Промяната се отнася до дейността на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) към Министерството на земеделието, като се вменява задължение на НССЗ да изпълнява дейности и по Стратегически план за развитие на земеделието и...

29.11.2023
Министерският съвет прие Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерство на туризма за 2023 г. Плащанията са верифицирани за периода от 16.11.2022 до 31.08.2023 г. за 732 одобрени заявления на заинтересованите лица. С приемането на настоящия проект на акт плащанията към одобрените за финансиране кандидати са в общ размер на 12 528 457,05 лв. с ДДС съгласно...

29.11.2023
Република България се присъедини към Декларацията за тройно увеличаване дела на ядрената енергия. В декларацията се подчертава важната роля на ядрената енергетика за постигането на въглеродна неутралност и се отбелязват резултатите от анализа на Междуправителствения панел по изменение на климата, които показват, че ядрените мощности в световен мащаб следва да се утраят в периода от 2020 г. до 2050 г. с цел ограничаване на повишаването...

13.09.2023
Със Заповед № РД-08-97 от 13.09.2023 г. на Областен управител на област Ловеч се учредява на „А.В.Д. Холидейс“ ЕООД – гр. София безвъзмездно право за прокарване на отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през поземлен имот – публична държавна собственост с идентификатор 73198.93.56 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян, община Троян, област Ловеч за обект: „Външно ел. захранване ниско...

01.09.2023
Със Заповед № РД-08-77 от 31.08.2023 г. на Областен управител на област Ловеч се учредява на „ВААЛ СОЛ“ ЕООД – гр. София безвъзмездно право за прокарване на отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през поземлени имоти – публична държавна собственост с идентификатори 06536.297.817 и 06536.297.809 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Брестово, община Ловеч, област Ловеч за обект: „Кабел 1...

25.08.2023
Със Заповед № РД-08-74 от 25.08.2023 г. на Областен управител на област Ловеч се учредява на „АНИМО ГРИЙН“ ООД – гр. Ловеч безвъзмездно право на прокарване през поземлен имот – публична държавна собственост с идентификатор 46952.502.1066 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, на отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, а именно: „Ел. захранване 20 kV...

24.08.2023
Със Заповед № РД-08-73 от 24.08.2023 г. на Областен управител на област Ловеч се учредява на „Балкан“ АД – гр. Ловеч възмездно право на прокарване през поземлен имот – частна държавна собственост с идентификатор 46952.502.1066 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, на отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, а именно: „Изместване ведомствен водопровод на завод...

22.08.2023
Със Заповед № РД-08-68 от 22.08.2023 г. на Областен управител на област Ловеч се учредява на „Фуего Транс“ ООД – гр. Плевен възмездно право на прокарване през поземлен имот – частна държавна собственост с идентификатор 46396.2.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Малиново, община Ловеч, област Ловеч, на отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, а именно: Водопроводно отклонение във връзка...

02.05.2023
Със Заповед № РД-08-29 от 28.04.2023 г. на Областен управител на област Ловеч се учредява на Ивелин Михайлов Гачевски, с адрес: град София, ул. „Бузлуджа“ № 72, ет. 6, възмездно право на прокарване през поземлен имот – частна държавна собственост с идентификатор 15703.505.6105 по КККР на с. Голяма Желязна, община Троян, област Ловеч, на отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за обект:...