Пресцентър


28.09.2023
Съвместно учение за реакция на съставните части на Единната спасителна система (ЕСС) при настъпило пътнотранспортно произшествие (ПТП) ще се проведе в Троян на 20 октомври. Решение за това бе взето на заседание на областната комисия по безопасност на движението по пътищата в началото на месеца. Областният управител Виктор Стойчев назначи работна група за организация на учението, която на среща днес определи датата и обсъди провеждането...

28.09.2023
Готова е областната здравна карта на област Ловеч. Документът е разработен от комисия, назначена със заповед на министъра на здравеопазването. Неин председател е областният управител Виктор Стойчев. На проведено днес заседание комисията обсъди и прие предложения от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) проект на здравна карта, изготвен след предоставени становища от членовете на комисията и на база утвърдена от здравния министър методика. Участваха още представители на...

27.09.2023
Областната администрация реализира за пети път инициативата „Нощ на литературата“. Така днес Ловеч днес стана едно от 16-те населени места у нас, популяризиращи четенето и съвременните европейски автори. Това е международно събитие, в което България участва за 12-а поредна година, сега темата е „Книгите са нашите острови на нормалност". Провежда се по едно и също време в различни европейски градове. У нас известни личности четат откъси...

21.09.2023
Директорът на секретариата на областния съвет на БЧК – Ловеч, Цветомира Георгиева и доброволци червенокръстци представиха днес пред третокласници от СУ „Св. Кл. Охридски“ всичко важно, което трябва да знаят за безопасността на пътя – като пешеходци, велосипедисти, играещи на улицата, пътуващи в автомобил. С интерактивни игри и създаване на ситуации те провериха реакцията на децата, които се оказаха добре подготвени. Инициативата премина с домакинството на...

21.09.2023
Вече са боядисани перилата на моста на езерото в парка „Стратеш“ и парапета около Белия паметник в Ловеч. Този ангажимент на областната администрация беше поет във връзка с кампанията „Да изчистим България заедно“. В обявения ден 16 септември обаче неблагоприятните метеорологични условия не позволиха боядисване, затова тогава то бе отложено. Към областната администрация се присъединиха още шест териториални структури, които се включиха в акцията в Ловеч...

21.09.2023
Военното формирование 24 480 в Ловеч посетиха днес областният управител Виктор Стойчев и директорът на Техническия колеж доц. д-р Никола Драганов. Те се срещнаха с началника на формированието майор Дончо Игнатов, който им показа музея „Въоръжение и техника“ и изложбата „Бойни припаси“. Експозицията е създадена през 1989 г. по инициатива на тогавашното ръководство и командване на военното формирование. Музеят е разположен на две хиляди квадратни метра площ....

28.09.2023
Министерският съвет прие Решение за предложение до Народното събрание за приемане на Национална здравна стратегия 2030. С решението се приема и План за действие за периода 2023-2026 г. за изпълнение на Националната здравна стратегия 2030, който ще влезе в сила от датата на приемане на стратегията от Народното събрание. Националната здравна стратегия 2030 е водещият стратегически документ за сектор „Здравеопазване“, който представя дългосрочната визия за развитието...

28.09.2023
Нова Програма ще финансира с 5 млн. лв. изграждането и ремонта на спортни площадки в училищата, реши правителството. Целта е да се подобрят условията за провеждане на учебните часове по физическо възпитание и пълноценно упражняване на спортните дейности в училищата. По програмата ще се изпълняват два модула - ,,Изграждане на нови спортни площадки“ и „Основен ремонт на съществуващи спортни площадки“. Те ще надградят действащата програма, по...

28.09.2023
Станциите на „Български пощи“ ЕАД ще предоставят електронни административни услуги за жителите на малки населени места, в които няма офиси на администрации. Министерският съвет възложи на държавния оператор в пощенските станции да се извършва заявяване и получаване на административни и електронни административни услуги. Чрез своите клонове, ,,Български пощи“ ЕАД ще осигурява комплексно обслужване в населени места, в които централната, областната и местната администрация не разполагат с...

28.09.2023
Правителството реши „Български пощи“ ЕАД да осигурява в своите пощенски клонове базови телемедицински услуги от разстояние. Услугите, които ще могат да бъдат ползвани, са включени в пакета дейности на общопрактикуващите лекари, основно с акцент върху профилактика на заболяванията, проследяване на състоянието на лица с вече диагностицирани заболявания и уточнено продължително поддържащо лечение. Те включват консултиране от разстояние по нововъзникнал или съществуващ здравен проблем, както и чрез...

28.09.2023
Министерският съвет прие решение за изменение на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 , съфинансирана от Европейския социален фонд и от държавния бюджет. С промените се осигурява допълнителен финансов ресурс в размер на 6,8 млн. лв. от Европейския социален фонд за финансирането на мерки за подкрепа на малки и средни предприятия на територията на Република България, особено засегнати от увеличението на цените на енергия в резултат от...

28.09.2023
Министерският съвет прие решение за изменение на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд на Европейския съюз и държавния бюджет. През юни тази година Министерският съвет одобри средства от бюджетите на оперативните програми за възстановяване на разходи чрез прилагане на извънредни мерки в подкрепа на малки и средни предприятия и на уязвими домакинства, които са особено засегнати от...

13.09.2023
Със Заповед № РД-08-97 от 13.09.2023 г. на Областен управител на област Ловеч се учредява на „А.В.Д. Холидейс“ ЕООД – гр. София безвъзмездно право за прокарване на отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през поземлен имот – публична държавна собственост с идентификатор 73198.93.56 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян, община Троян, област Ловеч за обект: „Външно ел. захранване ниско...

01.09.2023
Със Заповед № РД-08-77 от 31.08.2023 г. на Областен управител на област Ловеч се учредява на „ВААЛ СОЛ“ ЕООД – гр. София безвъзмездно право за прокарване на отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през поземлени имоти – публична държавна собственост с идентификатори 06536.297.817 и 06536.297.809 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Брестово, община Ловеч, област Ловеч за обект: „Кабел 1...

25.08.2023
Със Заповед № РД-08-74 от 25.08.2023 г. на Областен управител на област Ловеч се учредява на „АНИМО ГРИЙН“ ООД – гр. Ловеч безвъзмездно право на прокарване през поземлен имот – публична държавна собственост с идентификатор 46952.502.1066 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, на отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, а именно: „Ел. захранване 20 kV...

24.08.2023
Със Заповед № РД-08-73 от 24.08.2023 г. на Областен управител на област Ловеч се учредява на „Балкан“ АД – гр. Ловеч възмездно право на прокарване през поземлен имот – частна държавна собственост с идентификатор 46952.502.1066 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, на отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, а именно: „Изместване ведомствен водопровод на завод...

22.08.2023
Със Заповед № РД-08-68 от 22.08.2023 г. на Областен управител на област Ловеч се учредява на „Фуего Транс“ ООД – гр. Плевен възмездно право на прокарване през поземлен имот – частна държавна собственост с идентификатор 46396.2.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Малиново, община Ловеч, област Ловеч, на отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, а именно: Водопроводно отклонение във връзка...

02.05.2023
Със Заповед № РД-08-29 от 28.04.2023 г. на Областен управител на област Ловеч се учредява на Ивелин Михайлов Гачевски, с адрес: град София, ул. „Бузлуджа“ № 72, ет. 6, възмездно право на прокарване през поземлен имот – частна държавна собственост с идентификатор 15703.505.6105 по КККР на с. Голяма Желязна, община Троян, област Ловеч, на отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за обект:...