еУСЛУГИ

Дата на публикуване: 21.03.2010 15:16
Приемане и издаване на документи, подписани с универсален електронен подпис

Изисквания за работа с електронните документи

Областна администрация Ловеч е присъединена към "Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги" на Държавна агенция "Електронно управление" (ДАЕУ).

Услугите и информацията за тях са публикувани на следния интернет адрес
https://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/active-e-admin-services

Под всяка услуга е публикувана информация за таксите и сроковете за предоставяне на административните услуги.


Потърсете в сайта