ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

Дата на публикуване: 04.08.2022 15:25
инж. СВЕТОСЛАВ СЛАВЧЕВ
Областен управител на област ЛовечДата на раждане: 25 октомври 1969 г.
Образование: машинен инженер, магистър от Висшето военно училище във Велико Търново
Професионален път: 
1993-1995 - Национална служба Сигурност – Опазване на националната сигурност
1995 – 2015 - Охранителна полиция Ловеч, преминал през всички професионални етапи от Районен инспектор в РПУ – Ловеч, през Началник сектор до Началник отдел в Областна дирекция на МВР Ловеч
май 2021 г. - януари 2022 г. – областен управител на Ловеч по време на двете служебни правителства на Стефан Янев

Email: governor@lovech.government.bg

Телефон: (068) 600 003
GSM: 0886 182 595
Факс: (068) 600 166
Стая: 102


 

Под прякото ръководство и контрол на ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ са дейностите, свързани с :
 • Областна администрация;
 • Регионални служби и международно сътрудничество;
 • Икономика – държавен и частен сектор. Малки и средни предприятия. Възможности за инвестиране и развитие. Програми и проекти;
 • Гори, земеделие и екология;
 • Работа с младежта и спорта;
 • Проблеми по регионалното развитие, подготовка и реализация на общинските и областните планове и стратегии;
 • Координация и взаимодействие между органите на законодателната, съдебната и изпълнителната власт, органите на местното самоуправление и неправителствените организации;
 • Управление и стопанисване на държавната собственост, разпоредителни сделки с  държавната собственост;
 • Инвестиционна политика;
 • Отбранително-мобилизационна подготовка, Гражданска защита и опазване на обществения ред;
 • Реституция, приватизация и обезщетяване на собствениците на одържавени имоти;
 • Информационна политика и работа със средствата за масова информация;
 • Дейности по контрол.


Областта е административно-териториална единица за провеждане на регионална политика, за осъществяване на държавно управление по места и за осигуряване на съответствие между националните и местните интереси.
/чл. 142 от КОНСТИТУЦИЯ на Република България/

      Управлението в областта се осъществява от областен управител, подпомаган от областна администрация.

     Областният управител се назначава от Министерския съвет.
/чл. 143 от Контунцията на Република България във връзка с чл. 29, ал. 3 от Закона за администрацията/

      Областният управител осигурява провеждането на държавната политика, отговаря за защитата на националните интереси, на законността и на обществения ред и осъществява административен контрол.
/чл. 143 от КОНСТИТУЦИЯ на Република България/

      Областният управител е териториален орган на изпълнителната власт.
/чл. 19, ал. 3, т. 1 от Закона за администрацията/

      Областният управител е едноличен орган на изпълнителната власт в областта, който осъществява държавното управление по места и осигурява съответствие между националните и местните интереси при провеждане на регионалната политика.
/чл. 29, ал. 1 от Закона за администрацията/

      При осъществяване на своята дейност областният управител се подпомага от заместник областни управители и от областна администрация.
/чл. 4, ал. 2 от Устройствен правилник на областните администрации/

      Областната администрация е юридическо лице на бюджетна издръжка.
/чл. 57, ал. 2 от Закона за администрацията/
***

Потърсете в сайта