ДЕКЛАРАЦИИ

Дата на публикуване: 07.09.2010 12:47

 

Подадени декларации от служителите на ОА Ловеч по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ за 2020 г.
 

Име и фамилия на служителя

Длъжност

1.

Елка Баръмова

връзки с обществеността

2.

Йордан Йорданов

главен експерт

3.

Нели Митева

директор дирекция АКРРДС

4.

Ваня Иванова

директор дирекция АПОФУС

5.

Василка Христова

главен експерт

6.

Велислава Петкова

главен експерт

7.

Веселин Мончев

специалист

8.

Галя Бочева

главен експерт

9.

Дора Стоянова

главен юрисконсулт

10.

Иван Гетов

главен експерт

11.

Красимира Давидова

главен специалист

12.

Мая Михов

главен експерт

13.

Нели Читинова

главен експерт

14.

Петя Пенчева

младши експерт

15.

Христо Троански

старши експерт

16.

Владислав Шишков

юрисконсулт

17.

Виктор Стойчев

финансов контрольор

18.

Габриела Прозорова

специалист

19.

Медиана Цветкова

главен счетоводител

20.

Надя Василева

специалист

21.

Росица Денчева

главен експерт

22.

Християн Христов

специалист

Потърсете в сайта