Новини


02.12.2022
Със Заповед № РД-08-103 от 02.12.2022 г. на Областен управител на област Ловеч се учредява на „Балкан“ АД – гр. Ловеч  възмездно право на прокарване през поземлен имот – частна държавна собственост с идентификатор 43952.502.53 и през поземлен имот с идентификатор 43952.519.401 – публична държавна собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, на отклонение от общи мрежи и...

02.12.2022
Благотворителна кампания за набиране на средства за закупуване на пералня и сушилня за детското отделение на МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ организира областна администрация – Ловеч. В изложба базар „Талантите в администрацията“ свои работи ще подредят работещи в териториалните структури на държавната администрация и в общинската администрация в Ловеч. Ще бъдат изложени 270 творби на 28 таланти от 14 административни структури – живописни платна, книги,...

02.12.2022
Предложение за промяна в разпоредба на Закона за предучилищното и училищното образование отправи вчера до министър-председателя Гълъб Донев и министъра на образованието и науката проф. Сашо Пенов областният управител инж. Светослав Славчев. Става дума за промяна в обхвата на действие на областната стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците. Според Закона областният управител организира разработването на областната стратегия въз основа на анализ на...

01.12.2022
Пълномащабно учение по подобряване на координацията и взаимодействието между съставните части на Единната спасителна система (ЕСС) се проведе днес в Ловеч. Включиха се 8 институции с 14 екипа. Темата бе спасителна верига за опазване на живота и осигуряване на ефективно и адекватно реагиране на компетентните органи при получаване на сигнал за пътнотранспортно произшествие (ПТП) с пострадали на ж.п. прелез с няколко моторни превозни средства и...

30.11.2022
На заседание днес Обществено-консултативният съвет за училищни политики към областния управител избра свое ръководство. Председател е инициаторът за създаването му Йохан Георгиев, председател на ученическия съвет в СУ „Георги Бенковски“ - Тетевен. Зам.-председатели са Анна Бешировска от ППМГ – Ловеч, и Дамян Вахнянски от СУ „Васил Левски“ – с. Черни Осъм, и секретар Калоян Янков от СУ „Васил Левски“ – Априлци. Обществено-консултативният съвет бе учреден през...

30.11.2022
Трансфер по бюджета на община Ловеч в размер на 33 600 лв одобри с постановление от днес Министерският съвет. Те са за разплащане на извършени непредвидени разходи по преодоляване на възникнала аварийна ситуация и спиране експлоатацията на съоръжения с повишена опасност в „Мелта-90“ АД – Ловеч. Спирането от експлоатация на съоръженията с повишена опасност в предприятието, обгазяващо Ловеч, бе възложено от Районната прокуратура. То бе реализирано под...

Потърсете в сайта