ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Дата на публикуване: 23.02.2015 17:19
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА В ЦАИС ЕОП

За да отворите Профила на купувача на Областна администрация Ловеч, намиращ се на Информационната система за обществени поръчки, моля изберете следния линк
http://www.profilnakupuvacha.com/1490

Обществени поръчки по чл. 14, ал. 5 от Закона за обществените поръчки
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА до 2014 г. вкл.
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ КЪМ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Потърсете в сайта