Пресцентър


20.09.2022
Трябва да направим всичко възможно културата отново да е на почит у нас, като започнем през възпитанието в семейството, преминем през училището и приложим най-добрия подход за финансиране, минимизирайки институционалните ограничения. Защото точно творческите индустрии са важен актив за икономическата конкурентноспособност и привлекателност на един регион. А пишещите и четящите хора са тези, които ще спасят света. Това заяви днес пред ловешката поетеса Алина Стоянова областният...

20.09.2022
Областният управител предложи официалното й освещаване да бъде през октомври като част от честванията на 110-годишнината от Балканската война, отново потвърди ангажимента си в Ловеч да се вдигне паметник на героите   Паметната плоча на загиналите в Балканската и Първата световна война жители на угърчинското село Сопот ще бъде вписана в областния регистър „Военни паметници“. Това реши днес на заседание областната комисия „Военни паметници“. Предложението е на...

20.09.2022
За седма година Европейската мрежа на службите на пътна полиция ROADPOL организира „Ден без загинали на пътя“ в рамките на Дните на безопасността на пътя между 16 и 22 септември с мото „Остани жив! Пази живота!“ (“Stay alive and save lives”). Тази година 21 септември е определен за „Ден без загинали на пътя“ и Република България ще участва в инициативата на ROADPOL, като координацията на националното...

19.09.2022
Тренинг-обучение за успешна комуникация и работа в екип преминаха 19 служители на областната администрация. То се проведе на 16 септември в с. Кърпачево със съдействието на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Ловеч. Четирима лектори – психолози и ресурсни учители, запознаха служителите с идеята за екипната работа в нейното развитие от древността до наши дни, за чието правилно функциониране от...

19.09.2022
Регистрираната 14-дневна заболеваемост от COVID-19 в област Ловеч към днешна дата е 97 на 100 хиляди население при 125 за миналата седмица, сочи информационният бюлетин на РЗИ. За периода 12-18 септември са диагностицирани 70 положителни лица при 56 за предходния 7-дневен период. Няма починали с диагноза COVID-19.  Положителните активни лица са 70, от които 58 са под домашна изолация и лечение, 12 са хоспитализирани. Общо диагностицираните...

12.09.2022
Демонстрационно пробно гласуване с машина се провежда днес през целия ден в сградата на областната администрация. Всеки избирател може на място да проиграе целия процес на гласуване със специализираното устройство. Съдействие оказват представители на Районната избирателна комисия (РИК) и на областната администрация. Машината е разположена на партерния етаж и е на разположение до 18 ч. Първи днес в 10 ч. пробно своя вот дадоха областният управител...

21.09.2022
504 лв. ще е линията на бедност в България през 2023 г., реши правителството. Стойността й ще се повиши с 91 лв. или с 22 % в сравнение с 2022 г. Това е най-големият ръст на линията на бедност за последните 10 години. Новото равнище на показателя ще компенсира изоставането на националната линия на бедност спрямо линията на бедност, определена с изследването на Евростат „Статистика на...

21.09.2022
На основание чл.117а, ал.1 от Закона за обществените поръчки Министерският съвет прие Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация. С нея се регламентират редът и условията за индексиране на разходите за изпълнение на договори за обществени поръчки за строителство и рамкови споразумения за строителство, сключени по реда на закона, в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени...

21.09.2022
Министерският съвет одобри нов Списък на републиканските пътища, за които се събира такса за изминато разстояние - тол такса, и отмени предишния списък от 2020 година. В него са включени и второкласните пътища. С новия списък се прецизира и актуализира информацията за тол сегментите на автомагистралите, пътищата първи и втори клас, които са обособена част от трасетата, включени в обхвата на платената пътна мрежа, по които...

11.08.2022
Министерският съвет прие Постановление за организация и координация на процеса на разговори за присъединяване на Република България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). На 25 януари 2022 г. Съветът на ОИСР взе решение за откриване на разговори за присъединяване към Организацията с 6-те страни кандидатки, между които е и България, която официално прие отправената покана за започване на разговори за членство. В рамките на...

11.08.2022
Правителството прие постановление, съгласно което „Булгаргаз“ ЕАД ще получи заем в размер на 800 млн. лв. от държавата за закупуване на природен газ. Средствата са необходими, за да се осигури непрекъснатост на доставките на природен газ за нормалното функциониране на икономиката и отоплението на домакинствата в страната, както и за изпълнение на ангажиментите на България като държава член на ЕС за гарантиране сигурността на енергийните...

11.08.2022
Със свое решение правителството одобри Доклада за касовото изпълнение на държавния бюджет, включително на централния бюджет, и на основните показатели на консолидираната фискална програма (КФП) за първото полугодие на 2022 г., в т. ч. и за разходите по чл. 110 от ЗДБРБ за 2022 г., и Информацията за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели по КФП за първото полугодие на 2022 г....

07.04.2022
Държавният Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ уведоми ЧЕЗ Разпределение България за предстояща реконструкция в подстанция, която може да доведе до смущения на електрозахранването в община Ловеч. Прекъсвания са възможни на 12 април в интервала от 08:00 до 18:00 ч. на територията на цялата община. Информация за районите, в които предстоят планирани прекъсвания, тяхната продължителност, както и дали конкретен адрес попада в обсега им, може да бъде намерена на...

01.04.2022
01.04.2022 г.   – София – Държавният Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ уведоми ЧЕЗ Разпределение България за предстоящ ремонт в подстанция, който може да доведе до смущения на електрозахранването в община Троян.   Прекъсвания са възможни на 7 април в периода от 9:00 до 16:00 ч. във всички населени места от община Троян.   Информация за районите, в които предстоят планирани прекъсвания, тяхната продължителност, както и дали конкретен адрес попада в...

30.03.2022
30.03.2022 г.   – София – Държавният Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ уведоми ЧЕЗ Разпределение България за предстояща реконструкция в подстанция, която може да доведе до смущения на електрозахранването в общините Плевен и Ловеч. В община Плевен временни прекъсвания на електрозахранването са възможни за периода от 16.00 ч. на 1 април до 10.00 ч. на 4 април в кв. Сторгозия и кв. 9-ти в града, както и в...

07.05.2021
Стремежът на ЧЕЗ Разпределение за непрестанно повишаване на качеството на обслужване, нарастващите изисквания на потребителите, все по-бързо развиващите се онлайн технологии и нуждата от бърза и точна информация за работещите от вкъщи, доведоха до необходимостта от създаването на по-достъпна система за уведомяване за планираните прекъсвания на електрозахранването, изпълнявани от компанията.  В тази връзка дружеството разработи секция на сайта си, в която всеки потребител, въвеждайки своя...

23.04.2021
ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.   Компанията всекидневно извършва дейности,   свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла,   подмяна на електромери,   ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение,   присъединяване на клиенти,   кастрене,   профилактика на трафопостове и други.   Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 26 април...

16.04.2021
ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.   Компанията всекидневно извършва дейности,   свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла,   подмяна на електромери,   ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение,   присъединяване на клиенти,   кастрене,   профилактика на трафопостове и други.   Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 19 април...