КОНКУРСИ

Дата на публикуване: 26.07.2020 17:31
  Конкурс за Финансов експерт в АВиК – гр. Ловеч (2017г.)
1 Конкурс за длъжността:  финансов експерт (главен счетоводител) в Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД – гр. Ловеч (12.07.2017)
2 Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: финансов експерт в Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД – гр. Ловеч (11.08.2017)


  Конкурс за Финансов експерт в АВиК – гр. Ловеч (2016 г.)
1 Конкурс за длъжността:  финансов експерт (главен счетоводител) в Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД – гр. Ловеч - публикувано във вестник " Зетра", бр. 57 от 01 август 2016 г.; срок за подаване на документи до 09.09.2016 г. включително.
2 Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжностите: главен счетоводител в Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД – гр. Ловеч


  Конкурси за Главен секретар на АВиК – гр. Ловеч, Финансов експерт и ВиК експерт (2015 г.)
1 Обявление за конкурси за длъжности в Асоциация по В и К - Ловеч - публикувано във  в. „Зетра,  брой 47 от 22.06.2015 г., срок за подаване на документи до  22.07.2015 г. вкл.
2 Обявление за конкурси за длъжности в Асоциация по В и К - Ловеч - публикувано във  в. „Народен глас“,  брой 46 от 24.09.2015 г., срок за подаване на документи до  03.11.2015 г. вкл.
3 Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за обявените длъжности: главен секретар, главен счетоводител и инженер ВиК (12.11.2015)

Потърсете в сайта