КОНКУРСИ

Дата на публикуване: 28.06.2022 14:55

Протокол за резултатите от проведен конкурс за длъжността „Младши експерт“ в дирекция АКРРДС в Областна администрация Ловеч, обявен със Заповед № РД-07-83/16.05.2022 г.

ПРОТОКОЛ за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ в дирекция „АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ“ при ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОВЕЧ(09.06.2022)


Областен управител Ловеч обявява конкурс за длъжността „Младши експерт“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ в Областна администрация Ловеч (19.05.2022)


Протокол за резултатите от проведен конкурс за длъжността „Младши експерт“ в дирекция АКРРДС в Областна администрация Ловеч, обявен със Заповед № РД-07-11/20.02.2020 г.


Oтложения конкурс за длъжността „младши експерт“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация Ловеч, ще се проведе както следва:

  • Решаване на тест на 23 юни 2020 г. (вторник) от 10.00 часа в сградата на Дом

„ Преслав“, зала № 109.

  • Интервю на 23 юни 2020 г. от 13:00 часа в сградата на Областна администрация Ловеч, зала №101.

На основание чл. 4, ал. 1, т. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., във връзка с чл. 10в, ал. 2 от Закона за държавния служител, насрочения за 15 април 2020 г. тест на допуснатите кандидати в конкурса за длъжността „младши експерт“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация Ловеч, се отлага.
Точната дата и час за провеждане на теста ще се публикуват не по-късно от пет работни дни след изтичане на един месец от отмяна на извънредното положение.

ПРОТОКОЛ за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ в дирекция „АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ“ при ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОВЕЧ
(16.03.2020)

Областен управител Ловеч обявява конкурс за длъжността „Младши експерт“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ в Областна администрация Ловеч
(24.02.2020)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ( Приложение № 3 )

Препис-извлечение от протокол за резултатите от проведен конкурс за длъжността „Главен експерт“ в дирекция АКРРДС в Областна администрация Ловеч, обявен със Заповед № РД-07-81/10.06.2019 г.
(12.07.2019)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ФОРМУЛЯРИ ПО ОБРАЗЕЦ:
 
 
 
Областен управител Ловеч обявява конкурс за длъжността „Счетоводител“ в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ в Областна администрация Ловеч (20.10.2016)

Наименование Брой тегления
ПРОТОКОЛ 2 препис-извл 2022.pdf 475 Изтегли документ с име "ПРОТОКОЛ 2 препис-извл 2022.pdf"
ПРОТОКОЛ за допуснати и недопуснати кандидати 09-06-2022.pdf 518 Изтегли документ с име "ПРОТОКОЛ за допуснати и недопуснати кандидати 09-06-2022.pdf"
обявление конкурс 19-05-2022.pdf 1018 Изтегли документ с име "обявление конкурс 19-05-2022.pdf"

Потърсете в сайта