ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ ЗА ОТЧУЖДЕНИ ИМОТИ

Дата на публикуване: 10.12.2021 11:05

 

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нуждa за изграждане на Обект „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301) до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡ км 190+771.67 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ-303), на територията на област Ловеч и област Велико Търново, подробно описани в
Решение № 794 на Министерския съвет от 2021 г.
Приложение към т. 1 на Решение № 794 на Министерския съвет от 2021 г.

С Решение № 250 на Министерския съвет от 2013 г. републикански път А-2
„София – Ботевград – Шумен – Девня – Варна“ – Автомагистрала „Хемус“, е обявен за обект с национално значение по смисъла на § 5, т. 62 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и за национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДС.

Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите и частите от имоти – частна собственост се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура“.


-----------------------------------------------------------------------------------

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нуждa за изграждане на Обект „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път ІІ-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ-301), на територията на община Плевен, област Плевен и община Ловеч, област Ловеч, подробно описани в
Решение № 531 на Министерския съвет от 2021 г.

С Решение № 250 на Министерския съвет от 2013 г. републикански път А-2
„София – Ботевград – Шумен – Девня – Варна“ – Автомагистрала „Хемус“, е обявен за обект с национално значение по смисъла на § 5, т. 62 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и за национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДС.

Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите и частите от имоти – частна собственост се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Обява за приемане на документи за изплащане на парично обезщетение за имотите, отчуждени за изграждане на обект Автомагистрала „Хемус“ за решение № 531 от 22 юли 2021 г. на Министерски съвет на Република България

 

Образец 1 - Заявление за физически и юридически лица

Образец 2 - Декларация за обработване на лични данни

Образец 3 - Декларация за обжалване

Образец 4 - Пълномощно

---------------------------------------------------------------------------------

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до км 122+260, на територията на област Ловеч, подробно описани в Решение № 405 на Министерския съвет от 2020 г.
С Решение № 250 на Министерския съвет от 2013 г. републикански път А-2
„София – Ботевград – Шумен – Девня – Варна“ – Автомагистрала „Хемус“, е обявен за обект с национално значение по смисъла на § 5, т. 62 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и за национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДС.
Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите и частите от имоти – частна собственост се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Документи:
Решение № 405 на Министерския съвет от 2020 г.
Приложение към Решение № 405 на Министерския съвет от 2020 г.


------------------------------------------------------------------------------

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нуждa за изграждане на Обект „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до км 122+260, на територията на област Ловеч, подробно описани в Решение № 142 на Министерския съвет от 2020 г.
С Решение № 250 на Министерския съвет от 2013 г. републикански път А-2
„София – Ботевград – Шумен – Девня – Варна“ – Автомагистрала „Хемус“, е обявен за обект с национално значение по смисъла на § 5, т. 62 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и за национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДС.
Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите и частите от имоти – частна собственост се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Документи:
Решение № 142 на Министерския съвет от 2020 г.
Приложение към Решение № 142 на Министерския съвет от 2020 г.
Обявление и указания за необходимите документи
Образец 1
Образец 2
Образец 3
Образец 4


------------------------------------------------------------------------------

С Решение № 671 на Министерски съвет от 12.11.2019 г. е постановено отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект: „Автомагистрала „Хемус", участък от км 87+800 до км 103+150, включително пътен възел „Боаза" и пътен възел „Дерманци", подучастъци от км 87+800 до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150, на територията на област Ловеч.

 

 

------------------------------------------------------------------------------

 

Обезщетяване за имоти, отчуждени за изграждане на обект „Автомагистрала „Хемус“, участък с обхват от км 122+260 до км 139+340“ в землищата на с. Каленик, с. Лисец, с. Баховица и с. Славяни, област Ловеч.

 

 

------------------------------------------------------------------------------

 

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нуждa за изграждане на Обект „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до км 139+340, включително пътен възел „Плевен“, на територията на областите Ловеч и Плевен, подробно описани в Решение № 508 на Министерския съвет от 2019 г.

С Решение № 250 на Министерския съвет от 2013 г. републикански път А-2 

„София – Ботевград – Шумен – Девня – Варна“, част от който е и Автомагистрала „Хемус“, е обявен за обект с национално значение по смисъла на § 5, т. 62 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и за национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДС.

Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите и частите от имоти – частна собственост се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Документи:

1.    Обявление

2.    Решение №508/26.08.2019 г. на Министерския съвет

3.    Таблица на имотите и съответните парични обезщетения

 
------------------------------------------------------------------------------
 
Обезщетяване за имоти, отчуждени за изграждане на обект „Автомагистрала „Хемус“, участък 1 с обхват от км 78+884 до км. 87+800“ в землищата на гр. Ябланица и с. Брестница, община Ябланица, област Ловеч"

Наименование Брой тегления
531_Образец 4 Пълномощно.docx 245 Изтегли документ с име "531_Образец 4 Пълномощно.docx"
531_Образец 2 Декларация по ЗЗЛД.docx 240 Изтегли документ с име "531_Образец 2 Декларация по ЗЗЛД.docx"
531_ОБЯВА ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ.pdf 345 Изтегли документ с име "531_ОБЯВА ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ.pdf"
531_Образец 3 Декларация за обжалване.docx 225 Изтегли документ с име "531_Образец 3 Декларация за обжалване.docx"
531_ Образец 1 Заявление.docx 385 Изтегли документ с име "531_ Образец 1 Заявление.docx"
Решение № 794 на Министерския съвет от 2021 г..pdf 298 Изтегли документ с име "Решение № 794 на Министерския съвет от 2021 г..pdf"
21RH794pr.xls 384 Изтегли документ с име "21RH794pr.xls"
Решение 142 - Образец 1.docx 166 Изтегли документ с име "Решение 142 - Образец 1.docx"
Решение 671 - Образец 1.doc 113 Изтегли документ с име "Решение 671 - Образец 1.doc"
Решение 508 - Образец 2.doc 125 Изтегли документ с име "Решение 508 - Образец 2.doc"
Решение 508 - Образец 1.doc 160 Изтегли документ с име "Решение 508 - Образец 1.doc"
Решение 671 - Образец 2.doc 120 Изтегли документ с име "Решение 671 - Образец 2.doc"
АМ_Хемус_лот_4_РМС.pdf 494 Изтегли документ с име "АМ_Хемус_лот_4_РМС.pdf"

Потърсете в сайта