Преброяване 2021

Дата на публикуване: 04.10.2022 19:55

Тук в раздел „ПРЕБРОЯВАНЕ 2021“ на уеб сайта на Областна администрация – Ловеч е представена актуална информация относно преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година.

Посредством следните линкове може да се запознаете с необходимата за Вас информация:

 1. Уеб сайт на Централна комисия по преброяването - https://census2021.bg/.
 2. Закон за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.
 3. Инструкция за организация, подготовка и провеждане на преброяването на населението и жилищния фонд през 2021 година.
 4. Организационен план за провеждане на преброяването на населението и жилищния фонд през 2021 г.
 5. Доклад за организацията и провеждането на пробното преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2020 г.
 6. Заповед № РД-05-315/07.06.2021 г. за назначаване на временна Областна преброителна комисия за област Ловеч
 7. Протокол № 1 от заседание на Областната преброителна комисия, проведено на 19.06.2020 г.
 8. Протокол № 2 от неприсъствено заседание на Областната преброителна комисия, проведено на 09.12.2020 г.
 9. Правилник за организацията на дейността на Областната преброителна комисия за провеждане на Преброяването на населението и жилищния фонд през 2021 г. определена със Заповед № РД-05-369/09.06.2020 г. на председателя на НСИ.
 10. Протокол № 3 от заседание на Областната преброителна комисия, проведено на 20.09.2021 г.
 11. Протокол № 4 от заседание на Областната преброителна комисия, проведено на 03.11.2021 г.
 12. Преброяване 2021 - РЕЗУЛТАТИ област ЛОВЕЧ

 

 

За контакт:

Председател на временната Областна преброителна комисия на област Ловеч:

Милко Недялков, заместник областен управител на област Ловеч

За контакт: 5500 гр.Ловеч ул."Търговска" 43

Tел.: 068 600 180, 068 600 190

e-mail: governor@lovech.government.bg

 

 

Секретар на временната Областна преброителна комисия на област Ловеч:

Цветозария Гатева, началник на отдел "Статистически изследвания - Ловеч"

За контакт: 5500, Ловеч, ул."Съйко Съев" № 56

тeл.: +359 68 686068

факс: +359 68 603558

e-mail: CGateva@nsi.bg


Наименование Брой тегления
Преброяване 2021_N.doc 294 Изтегли документ с име "Преброяване 2021_N.doc"
Протокол № 4 от заседание на Областна преброителна комисия за Област Ловеч - 03.11.2021 г..pdf 746 Изтегли документ с име "Протокол № 4 от заседание на Областна преброителна комисия за Област Ловеч - 03.11.2021 г..pdf"
Протокол № 3 от заседание на Областната преброителна комисия.pdf 870 Изтегли документ с име "Протокол № 3 от заседание на Областната преброителна комисия.pdf"
Заповед РД-05-315 от 07.06.2021 г. за назначаване на временна Областна преброителна комисия за област Ловеч.pdf 1088 Изтегли документ с име "Заповед РД-05-315 от 07.06.2021 г. за назначаване на временна Областна преброителна комисия за област Ловеч.pdf"
Протокол от неприсъствено заседание проведено на 9 декември 2020 г.pdf 2186 Изтегли документ с име "Протокол от неприсъствено заседание проведено на 9 декември 2020 г.pdf"

Потърсете в сайта