Областна администрация Ловеч с приз „Ефективен CAF потребител“, наградата прие Георги Терзийски

Дата на публикуване: 30.11.2018 15:35
Институтът по публична администрация /ИПА/ към МС за първи път в България връчи приз „Ефективен CAF потребител“ на най-успешните администрации от първата вълна по проекта за внедряване на Модела CAF. Областна администрация Ловеч бе посочена като една от най-добрите администрации в страната, а заслужената награда получи областният управител Георги Терзийски, който бе инициатор и двигател на процеса по включване като пилотна на Областна администрация Ловеч в реализацията на проекта.
Благодаря за оценката, за мен и екипа ми тя е важна, както и обратната връзка за първата самооценка и изпълнението на дейностите за подобрение на работата ни. Благодаря и на ИПА за провежданите обучения за развитието на отговорна, професионална и отзивчива администрация в служба на обществото. Не на последно място съм благодарен и на целия екип и нашия главен секретар Ваня Събчева, която бе председател на групата за самооценка при нас и която успя да обедини и мотивира колегите си за работа по CAF, каза Терзийски при получаването на приза. Той подчерта, че неговата администрация вече е изпълнила почти всички предвидени дейности: периодичен анализ за измерване на степента на удовлетвореност на потребителите на предоставени административни услуги на гражданите и бизнеса, изготвяне на месечен бюлетин за дейността на институцията Областен управител Ловеч, актуализиране длъжностните характеристики на служителите, на всички вътрешни правила и системата СФУК и други. 
Чиновник според много хора е диагноза. Сигурно някъде е било или е така. Днес Областна администрация Ловеч е креативна и отговорна, фокусът на служителите в нея е насочен към качествено обслужване и специално отношение към хората, и – което е най-важно, непрекъснато се стреми към усъвършенстване в синхрон с цялостното управление на качеството в публичния сектор, каквото изисква от нас правителството и каквото налага съвремието, каза още Георги Терзийски и специално подчерта: „Сигурен съм, че администрацията на МС ще направи така, че създаденият вече капацитет в областните администрации да бъде запазен и развиван чрез управление и на други проекти, а защо не и като част от управляващите органи на оперативните програми, което ще мултиплицира ефекта и ще доведе до качество за публичния сектор, до още по-добри администрации“. 
Лидер, с мащабно виждане, с авторитет, радетел за модерна и отворена към хората администрация, двигател на реализацията на стандарта CAF. Така определи областния управител на Ловеч Георги Терзийски Галина Мутафчийска, ръководител на CAF Ресурсния център към ИПА.
Приз „Ефективен CAF потребител“ получиха още само областните администрации в Пловдив, Пазарджик, Благоевград и Перник. В CAF обществото са и общинската администрация на Велико Търново, няколко Регионални управления на образованието, НОИ, общо 19 администрации в страната. 
Областна администрация Ловеч работи по проекта на ИПА „ Въвеждане на Общата рамка за оценка /CAF/ в администрациите“, осъществяван с финансовата подкрепа на ОП „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд,  от средата на май 2017 г. 

Потърсете в сайта