Зам. областният управител Недялков предаде обещания проект за решение за освобождаване от тротоарно право

Дата на публикуване: 02.12.2021 12:00

Обещания проект за решение за освобождаване от заплащане на тротоарно право на заведения и кафенета в община Ловеч предаде днес на представител на Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите „Мелта“ заместник областният управител Милко Недялков. Той се ангажира с изготвянето му по време на протестите през октомври на собственици на ресторанти, кафенета, нощни заведения срещу ковид мерките и високите цени на тока за бизнеса с идеята да съдейства за подпомагане на местния бизнес. Тогава протестиращите поискаха отговор от областния управител защо е върнал решението на общинския съвет в Ловеч, което ги освобождаваше от плащане на въпросната такса (при повторното обсъждане общинските съветници отмениха решението си). Инж. Светослав Славчев посочи, че го е върнал не защото не го счита за правилно, а защото решението е незаконосъобразно.

Още когато го върна за ново обсъждане (август т. г.), областният управител обяви, че според Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ловеч ежегодно с приемането на бюджета на общината общинският съвет може да освобождава отделни категории лица изцяло или частично от заплащане на отделни видове такси (такса „тротоарно право“ не е регламентирана в наредбата). Той препоръча това да стане с приемането на бюджета за 2022 г. и да се съобрази – при положение че пандемията продължи, със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и за преодоляване на последиците, който предвижда това да стане при определени условия.

Всичко това вече е съобразено в проекта за решение, подготвен от Милко Недялков, който е и дългогодишен председател на общинския съвет в Ловеч. Той ще бъде внесен в общинския съвет от общинския съветник Страцимир Петков, член на Сдружение „Мелта“. В него се предлага освобождаването от таксата за заведенията за хранене и развлечения да е в сила от 1 януари следващата година до два месеца след отмяна на извънредната епидемична обстановка и да е за маси за вече регистрирани площи. Целта на тази мярка на местно ниво е да гарантира оцеляването на хотели, ресторанти и кафетерии, още повече че туристическият сектор е един от приоритетите в програмата за развитие на общината. За определен период от време ще се създаде сигурност в сектора и ще се запазят работни места в условията на ограничения, породени от епидемичната ситуация.

Приемайки документа от заместник областния управител, Петков изрази благодарността си, изтъквайки и че приходите на община Ловеч ще намалеят незначително, а приемането на предложението от общинския съвет ще е облекчение и отношение към местния бизнес.

ГалерияПотърсете в сайта