Областният управител на 6-ата научна конференция в Техническия колеж: Поздравления, че срещате науката и бизнеса!

Дата на публикуване: 01.07.2022 14:02

„Поздравявам Ви, че срещате науката с бизнеса! Поздравявам Ви, че не развивате науката сама за себе си, а правите с бизнеса поле за изява на споделеното знание!“ С тези думи се обърна днес към участниците в научната конференция, провеждана за шести път в Технически колеж – Ловеч, областният управител Виктор Стойчев. Той изтъкна, че Колежът като единственото висше училище в Ловеч се развива успешно вече 30 години. „В мое лице имате приятел и поддръжник на всяка инициатива – допълни Стойчев - и считам, че държавата това трябва да прави – да подкрепя образованието, науката, бизнеса и да създава условия всички ние като общество да бъдем успешни.“

В конференцията 28 доклада и разработки представят учени от Технически университет - Габрово, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Технически колеж - Ловеч, Университет по хранителни технологии – Пловдив, Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН – София, представители на фирми и др. Всеки доклад е рецензиран от двама независими рецензенти, което е доказателство за качество, и ще бъде публикуван в сборника с научни трудове, изтъкна директорът на Техническия колеж доц. д-р Никола Драганов, който е и председател на организационния комитет на конференцията. На нея участниците ще обменят изследователски идеи по широк кръг от проблеми в областта на електротехниката, електрониката, машиностроенето, компютърните технологии, икономиката, математиката, информатиката и педагогиката. Вярвам, че споделеното чрез научните доклади ще допринесе за развитието и обогатяването на науката и техниката, посочи доц. Драганов и изрази увереност, че обменените идеи ще обогатят още повече научния опит на участниците и ще дадат начало на нови сътрудничества и съвместни проекти.

В днешното сложно време на нас се пада задачата да планираме, реализираме и подобряваме това, което имаме като научен процес, и да разнасяме академичния дух и с научните постижения, коментира ректорът на Технически университет – Габрово, проф. д-р инж. Илия Железаров. Той също подчерта, че без близката връзка на образование, наука и бизнес няма просперитет, и благодари на директора на Колежа, че е продължил и развил традицията на конференцията.

ГалерияПотърсете в сайта