Правителството одобри средства за увеличаване на възнагражденията на служителите на областните администрации

Дата на публикуване: 28.07.2022 19:00

Правителството одобри 2,5 млн. лева за увеличаване на възнагражденията на служителите в областните администрации, считано от 1 юли т.г. Това става възможно въз основа на заявено от областните администрации намаляване на числеността на персонала им с 54 щатни бройки.

Средствата са одобрени от Народното събрание при актуализацията на държавния бюджет за 2022 г. Целта е стабилизиране на административния капацитет и мотивацията на служителите, и привличане на качествен експертен потенциал в регионалните структури на администрацията.

Паралелно с процеса на оптимизация, в ход е подготовката за въвеждане на споделени услуги в областта на финансово-счетоводната дейност и прехвърляне на оперативната счетоводна отчетност от областните администрации към единно звено в Министерския съвет. Споделените услуги в областта на финансово-счетоводните дейности ще обхванат работните процеси на текущата отчетност по всички приходи, разходи, трансфери, движение на активи и пасиви, рекапитулация и начисляване на възнагражденията на служителите в областните администрации.

Днешното решение на правителството е в съответствие със Споразумението на съвместно управление на Република България 2021-2025 г.

Потърсете в сайта