Областна преброителна комисия за Област Ловеч

Дата на публикуване: 20.01.2011 14:44
Основание за създаване:
    Чл.18, ал.1 и 2 от Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2011 г.

Състав:
Председател: Сашо Данков - заместник областен управител

Секретар: Поля Върбанова - държавен експерт в Областна администрация Ловеч

Членове:
Цветозария Гатева - директор на ТСБ Ловеч
Венета Калейчанска - началник ТЗ на ГРАО Ловеч
инж. Цветозар Иванов Цанков - сектор ООР и ТП на МВР Ловеч
Боряна Павлова Горанова - старши експерт "Административно обслужване" СГКК Ловеч
Минко Симеонов - директор на дирекция АПИО, Община Ловеч

Заповед РД 07-534/30.08.2010 г.

  1. Областна преброителна комисия за Област Ловеч - Текуща страница
  2. Протоколи от заседанията на областната преброителна комисия за област Ловеч

Потърсете в сайта