Щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния щаб

Дата на публикуване: 14.04.2015 12:30
Основание за създаване:

Чл. 64 от Закона за защита при бедствия


Председател: д-р Мадлена Бояджиева - областен управител на Област Ловеч
Зам. председател: Драгомир Кавалски - зам. областен управител на Област Ловеч
Секретар: инж. Ваня Събчева - директор на дирекция АПОФУС, Областна администрация Ловеч
Членове:
 1. комисар Георги Иванов - директор на Областна Дирекция на МВР Ловеч
 2. комисар инж. Владимир Кацарски - началник на ОУ "Пожарна безопасност и защита на населението" Ловеч
 3. д-р Татяна Ганчева - директор на Център за спешна медицинска помощ Ловеч
 4. д-р Цветолюба Генкова - директор на Регионална здравна инспекция Ловеч
 5. д-р Ивайло Йотов - директор на Областна дирекция по безопасност на храните
 6. инж. Георги Грозданов - директор на Областно пътно управление Ловеч
 7. подп. Мариан Петракиев - началник на военно формирование 24480 Ловеч
 8. Бойко Чавдаров - зам. ръководител на Направление Ловеч - Враца "ЧЕЗ Разпределение България" АД
 9. инж. Тихомир Матеев - изпълнителен директор на "В и К" АД Ловеч
 10. Цветомира Георгиева - директор на Секретариата на ОС на БЧК Ловеч
 11. инж. Радослав Илиев - главен експерт в отдел КОС в РИОСВ Плевен
 12. Поля Върбанова - директор на дирекция АКРРДС в Областна администрация Ловеч
Дейности: Координира спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи, възникнали на територията на областта, когато те излизат извън територията на една община, както и когато кметът на общината е поискал това. При необходимост се създават експертна група и група за осигуряване дейността на щаба от представители на структури, имащи отношение и ангажименти, съгласно Плана за защита при бедствия на област Ловеч.

План за защита при бедствия на област Ловеч:

Документи:


 1. ия щаб... - Текуща страница

Потърсете в сайта