Областна администрация

Дата на публикуване: 17.03.2022 09:35
 
Главен секретар
 • инж. Ваня Владимирова Събчева
Дирекция АПОФУС
 • Ваня Христова Иванова - Директор на дирекция
 • Медиана Георгиева Цветкова - Главен счетоводител 
 • Анита Димитрова Иванова - Юрисконсулт
 • инж. Иван Георгиев Гетов - Главен експерт
 • Василка Младенова Христова - Главен експерт
 • Нели Веселинова Читинова - Главен експерт  
 • Веселин Петков Мончев - Главен специалист

 

Дирекция АКРРДС     
 • Нели Георгиева Митева - Директор на дирекция
 • Дора Ангелова Стоянова - Главен юрисконсулт
 • Йордан Кунчев Йорданов - Главен експерт
 • Мая Тодорова Михова - Главен експерт
 • Велислава Кирилова Петкова - Главен експерт   
 • Галя Георгиева Бочева - Главен експерт
 • инж. Росица Милкова Денчева - Главен експерт
 • Христо Пенчев Троански - Старши експерт
 • Виолета Николаева Николова - Старши експерт
 • Анета Владова Николова - Старши експерт
 • Петя Марианова Пенчева - Младши експерт 
 • Габриела Иванова Прозорова - Старши специалист
 • Йоана Венциславова Вълкова - Специалист

Потърсете в сайта