МЕСТНИ ИЗБОРИ 2015

Дата на публикуване: 15.07.2015 16:55
  1. Презентация от ЦИК
  2. Протокол на Междуведомствена комисия, назначена във връзка с §16 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, за извършени проверки за спазване изискванията на чл.92 или чл.99а от Закона за гражданската регистрация за извършените адресни регистрации или за промяна на адрес в период 01.07.2014 г. - 30.04.2015 г. в общините Априлци, Летница, Ловеч, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин и Ябланица
  3. ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ - НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ за възможността да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите
  4. Видео клипове
  5. Аудио клипове
  6. Информационна брошура за национален референдум на 25.10.2015 г.
  7. Кой може да гласува в националния референдум
  8. Бюлетина и начин на гласуване в националния референдум
  9. Гласуване на избиратели с увреждания

Потърсете в сайта