АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК ЛОВЕЧ

Дата на публикуване: 26.02.2017 22:35

 


Материали за извънредно заседание на Общото събрание на АВиК-гр. Ловеч, насрочено на 18.08.2020 г. от 11:00 часа:

1. Покана за извънредното заседание;
2. Проект на дневен ред;
3. Актуално разпределение на гласовете (при финансиране от държавата в размер на 18 000 лв. и при финансиране от държавата в размер на 23 000 лв.);
4. Проект на бюджет за 2021 г. на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД – гр. Ловеч и писмена обосновка към него, както и размера на дължимата вноска от всяка община.ПРОТОКОЛ № 5 от работна среща между служителите на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД – гр. Ловеч и служители от „ВиК“ АД – гр. Ловеч

ДНЕВЕН РЕД за работна среща между служители на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД – гр. Ловеч и представители на „ВиК“ АД – гр. Ловеч, насрочена за 15.06.2020 г., 15:00 ч.
Доклад от извършена проверка по глава втора от Наредба за изискванията и критериите за ВиК операторите и квалификацията на персонала им( В сила от 26.01.2018 г.)

Регионален генерален план (РГП) за обособена територия на ВиК Ловеч

Бизнес план на „ВиК“АД – гр. Ловеч

Бланка образец на Приложеие I-.....  от Договора

 

1.      Нормативна база

·   Закон за водите

·   Правилник за дейността на асоциациите по ВиК

2.      Договор между АвиК и „ВиК“АД – гр. Ловеч

·   Договор между АвиК и „ВиК“АД – гр. Ловеч

Приложения на договора:

1. Приложение І - Активи:

Приложение I-1 - Община Ловеч

Приложение I-2 - Община Ловеч

Приложение I-3 - Община Луковит

Приложение I-4 - Община Летница

Приложение I-5 - Община Априлци

Приложение I-6 - Община Ябланица

Приложение I-7 - Община Угърчин

Приложение I-8 - Община Тетевен

Приложение I-9 - Община Луковит

Приложение I-10 - Община Ловеч

Приложение I-11 – Областна администрация Ловеч

Приложение I-12 - Община Летница

Приложение I-13 - Община Угърчин

Приложение I-14 - Община Ябланица

Приложение I-15 – Община Априлци

Приложение I-16 – Община Ловеч

Приложение I-17 – Община Луковит

Приложение I-18 – Община Тетевен

Приложение I-19 - Община Априлци

Приложение I-20 - Община Ябланица

Приложение I-21 - Община Ловеч

Приложение I-22 - Община Угърчин

Приложение I-23 - Община Луковит

Приложение I-24 - Община Тетевен
Приложение I-25 - Община Летница
Приложение I-26 - Община Угърчин
Приложение I-27 - Община Априлци
Приложение I-28 – Областна администрация Ловеч
Приложение I-29 - Община Тетевен
Приложение I-30 - Община Ловеч
Приложение I-31 - Община Ябланица
Приложение I-32 - Община Луковит

2. Приложение V от Договора: БП на "ВиК" АД -гр. Ловеч за регулаторния период 2017 - 2021 г.

3. Протокол за принципно съгласие

4. КЕВР

5. План за опазване на околната среда на "ВиК" АД -гр. Ловеч

6. ПРИЛОЖЕНИЕ VII от Договора: План за действия при аварии на "ВиК" АД -гр. Ловеч

7. ПРИЛОЖЕНИЕ Х от Договора: План за стопанисване, експлоатация и поддръжка на активите на "ВиК" АД -гр. Ловеч

8. ПРИЛОЖЕНИЕ ХІ от Договора: План за управление на човешките ресурси на "ВиК" АД -гр. Ловеч

 

3.      Заседания на АВиК – Ловеч

 

 

Редовно общо събрание на 16.12.2014 г.

1

ПОКАНА за редовно Общо събрание на Асоциация по ВИК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД- гр. Ловеч - 16.12.2014 г.

2

ДНЕВЕН РЕД на редовно Общо събрание, насрочено за 16.12.2014 г.

3

Актуално разпределение на гласовете в Общото събрание на Асоциация

4

Проект на бюджет за 2015 г.

5

Писмена обосновка към Проект на бюджет за 2015 г.

 

 

Редовно общо събрание на 29.01.2015 г.

1

ПОКАНА за редовно Общо събрание на Асоциация по ВИК на обособената територия, обслужвана от В и К АД Ловеч - 29.01.2015 г.

2

ДНЕВЕН РЕД на Редовно Общо събрание на Асоциация, насрочено за 29.01.2015 г.

 

 

Извънредно заседание на Общото събрание  на 07.05.2015 г. от 13:30 ч.

1

Покана и проект на дневен ред за извънредно заседание на Общото събрание  на 07.05.2015 г. от 13:30 ч.

2

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за дейността през 2014 година на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД - Ловеч

3

Решение № 383/11.02.2015 г. на Общински съвет – гр. Ябланица

4

ПРОТОКОЛ от извънредно Общо събрание на Асоциация, проведено на 07.05.2015 г.

 

 

 

Извънредно заседание на Общото събрание  на 26.06.2015 г. от 11:00   ч.

1

Покана и проект на дневен ред за извънредно заседание на Общото събрание на 26.06.2015 г. от 11:00 ч.

2

Разрешение за ползването на строеж: "Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Луковит"

3

Решение №563 на Общински съвет Луковит

4

ПРОТОКОЛ от извънредно общо събрание, проведено на 26.06.2015 г.

 

 

 

 Извънредно заседание на Общото събрание

на 22.12.2015 г. от 13.30 ч.

1

Покана и проект за дневен ред на извънредно заседание на Общото събрание на 22.12.2015 г. от 13.30 ч.

2

Проект за Бюджет за 2016 г.

3

Писмена обосновка към Проект за Бюджет за 2016 г.

4

Бизнес-план „ВиК“АД Ловеч за удължаване на настоящия регулаторен период до 31.12.2016 г.

5

ПРОТОКОЛ от извънредно общо събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В И К“ АД Ловеч, проведено на 22.12.2015 г.

 

 

Редовно  Общо събрание на Асоциация насрочено за 29.02.2016 г.

1

Покана и проект за дневен ред за редовно  Общо събрание на Асоциацията,  насрочено за 29.02.2016 г.

2

Дневен ред

3

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за дейността през 2015 година на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД Ловеч

4

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ за 2016 година на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД Ловеч

 

 

Редовно  Общо събрание на Асоциация по ВиК, насрочено за 21.03.2016 г.

1

Покана, проект за дневен ред и актуално разпределение на гласовете за редовно  Общо събрание на Асоциация по ВиК, насрочено за 21.03.2016 г.

2

Проект на бюджет на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“АД- Ловеч за 2016 г.

3

Отчет за изпълнението на бюджета за 2015 година

4

Oтчет за дейността на асоциацията

5

Договор между АВиК и ВиК оператора

6

Приложения към договора

7

ПРОТОКОЛ от редовно общо събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД- Ловеч, проведено на 21.03.2016 г.

 

 

Извънредното общо събрание на 28.04.2016 г.  от 14:00 часа

1

Покана

2

Договор

3

Бюджет


4

ПРОТОКОЛ от извънредно общо събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД -Ловеч, проведено на 28.04.2016 г.

 

 

Извънредно общо събрание на 24.08.2016 г. от 10:30 ч.

1

Покана за  извънредно Общо събрание на 24.08.2016 г.

2

Проект на бюджет за 2017 г.

3

Писмена обосновка

4

Дължима вноска от общините към бюджет 2017 г.

 

 

Работна среща между членовете на Общото събрание на Асоциация по ВиК, обслужвана от „ВиК“ АД – гр. Ловеч, служители на Областна администрация Ловеч и служители на „ВиК“ АД –гр.  Ловеч, във връзка с приемане на отписаните активи - ПДС И ПОС, съответно от Областна администрация и общините


1

Протокол № 5 от проведена работна среща между членовете на Общото събрание на Асоциация по ВиК, обслужвана от „ВиК“ АД – гр. Ловеч, служители на Областна администрация Ловеч и служители на „ВиК“ АД –гр.  Ловеч

 

 

Материали за редовно Общо събрание на 09.03.2017 г.

 от 11:00 часа:

1

Покана до общинските кметове

2

Дневен ред за провеждане на събранието и актуално разпределение на гласовете на общините

3

Проект на бюджета за 2017 г. на АВиК и писмена обосновка към него

4

Отчет за дейността за 2016 г.

5

Отчет за изпълнение на бюджет 2016 г. и писмена обосновка към него

6

ПРОТОКОЛ  № 9 от редовно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД – гр. Ловеч

 


 

Материали за извънредно Общо събрание на 03.07.2017 г.

 от 11:00 часа:

1

Покана за извънредно събрание на 03.07.2017

2

Дневен ред

3

Отчет за изпълнение на бюджета за 2016

4

Писмена обосновка към Отчет за изпълнение на бюджета за 2016

5

Бюджет за 2017

6

Писмена обосновка към Бюджет за 2017

7

Бизнес план на „ВиК“АД – гр. Ловеч;

8

План за действие при аварии на „ВиК“АД – гр. Ловеч;

9

План за опазване на околната среда на „ВиК“АД – гр. Ловеч;

10

ПРОТОКОЛ  № 11 от извънредно Общо събрание

 

 

Материали за извънредно Общо събрание на 17.08.2017 г.

 от 11:00 часа:

1

Покана до общините

2

Дневен ред

3

Актуално разпределение на гласовете

4

Отчет за изпълнение на бюджета за 2016 г. и писмена обосновка към него

5

Бюджет за 2017 г. и писмена обосновка

6

Приложение X от Договора: План за стопанисване, експлоатация и поддръжка на активите на „ВиК“АД – гр. Ловеч

7

Проект на бюджет за 2018 г., писмена обосновка към него и вноска от всяка община при вноска на държавата 18 000 лв.

8

ПРОТОКОЛ № 12 от извънредно Общо събрание

 

 


 

Извънредно Общо събрание на 14.12.2017 г. от 11:00 ч.

1

Покана за извънредно Общо събрание на 14.12.2017 г.

2

Проект на дневен ред

3

План за опазване на околната среда на "Вик" АД - гр. Ловеч

4

План за стопанисване експлоатация и поддръжка на активите на "ВиК"АД - гр. Ловеч

5

Обявеното за 14.12.2017 г. извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК – гр. Ловеч, ще бъде отложено поради допълнителни корекции в План за стопанисване, експлоатация и поддръжка на активите на „ВиК“ АД – гр. Ловеч.

 

 

Редовно  Общо събрание на Асоциация по ВиК, насрочено за 22.02.2018 г. от 11:00 ч.

1

Покана до общините, с копие до Общинските съвети

2

Дневен ред

3

Отчет за дейността на АВиК за 2017 г.

4

Oтчет за изпълнение на бюджета за 2017 г. и писмена обосновка към него

5

Бюджет за 2018 г. и писмена обосновка към него

6

План за опазване на околната среда

7

Приложение Х: План за стопанисване, поддръжка и експлоатация на активите

8

ПРОТОКОЛ от редовно общо събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД- Ловеч, проведено на 22.02.2018 г.

 

 

 

 

 

Извънредно  Общо събрание на Асоциация по ВиК, насрочено за 04.04.2018 г. от 11:00 ч.

1

Покана

2

Дневен ред

3

Актуално разпределение на гласовете и дължима вноска от всяка община

4

Отчет за дейността на Асоциация по ВиК - гр. Ловеч за 2017 г.

5

Отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК - гр. Ловеч за 2017 г. и писмена обосновка към него

6

Бюджет   на Асоциация по ВиК - гр. Ловеч за 2018 г. и писмена обосновка към него

 

 

 


 

 

Извънредно  Общо събрание на Асоциация по ВиК, насрочено за 21.08.2018 г. от 11:00 ч.

1

Покана

2

Дневен ред

3

Актуално разпределение на гласовете и дължима вноска от всяка община

4

Проект на бюджет за 2019 г. на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "ВиК" АД - гр. Ловеч и писмена обосновка към него

5

Отчет за дейността на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "ВиК" АД - гр. Ловеч за периода 01.01 - 30.06.2018 г.

6

Отчет за изпълнението на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "ВиК" АД - гр. Ловеч за периода 01.01 - 30.06.2018 г.
 и писмена обосновка към него

7

Бизнес план на „ВиК“АД – гр. Ловеч и помощни файлове

 

 

 

 

 

 

Работна среща с представители на "ВиК" АД - гр. Ловеч на 04.04.2019 г. от 11:00 ч.

1

Покана

2

Дневен ред

3

Протокол

 

 
 

Извънредно Общо събрание  на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД – гр. Ловеч, насрочено на 22.07.2019 г. от 11:00 часа

 

1

Покана за кметовете

2

 

Дневен ред

3

Проект за бюджет и писмена обосновка

4

Протокол №4

 

 

 

 

Извънредно  Общо събрание на Асоциация по ВиК, насрочено за 09.12.2019 г. от 11:00 ч.

1

Покана за извънредно Общо събрание на 09.12.2019 г.

2

Проект на дневен ред

3

Актуално разпределение на гласовете

4

Проект на бюджет, при вноска на държавта 18 000 лв. за 2020 г. и писмена обосновка към него

5

Протокол от проведеното заседание

 

 

 

Работна среща между служителите на Асоциация по ВиК – гр. Ловеч /Асоциацията, АВиК/,  експерти на общините – членове на Асоциацията, експерти на Областна администрация Ловеч и представители на „ВиК“ АД – гр. Ловеч, насрочена за 27.01.2020 г., 10:30 ч.

1

Покана

2

Дневен ред

3

Протокол

 


 

Редовно Общо събрание на 18.02.2020 г.

 от 11:00 часа:

1

Дневен ред

2

Протокол

3

Актуално разпределение на гласовете и дължима вноска от членовете за 2020 г., при вноска на държавата в размер на 18 000 лв.

4

Отчет за дейността на Асоциация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД – гр. Ловеч за 2019 г.

5

Отчет за изпълнение на бюджет 2019 г. и писмена обосновка към него

6

Бюджет на Асоциация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД – гр. Ловеч за 2020 г. и писмена обосновка към него

 

 

 

Извънредно общо събрание на 14.04.2020 г. от 11:00 ч.

1

Покана до кметовете

2

Дневен ред

3

Актуално разпределение на гласовете

4

Бюджет на Асоциацията за 2020 г. и писмена обосновка към него

5

Протокол


 

Работна среща между експертите на Асоциация по ВиК - гр. Ловеч и експерти на общините - членове на Асоциацията, 30.03.2018 г. от 10:30 часа, зала 101 на Областна администрация Ловеч

 

Протокол  № 4 от работната среща между експертите на АВиК, общините и „ВиК“ АД –гр. Ловеч, проведена на 30.03.2018 г.

 

4.      Конкурси

·      Обявление за конкурси за длъжности в Асоциация по В и К - Ловеч - публикувано във  в. „Зетра,  брой 47 от 22.06.2015 г., срок за подаване на документи до  22.07.2015 г. вкл.

·      Протокол за допуснатите и не допуснатите кандидати за обявените длъжности.

·      Обявление за конкурси за длъжности в Асоциация по В и К - Ловеч - публикувано във  в. „Народен глас“,  брой 46 от 24.09.2015 г., срок за подаване на документи до  03.11.2015 г. вкл.

·      Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за обявените длъжности: главен секретар, главен счетоводител и инженер ВиК (12.11.2015).

·      Конкурс за длъжността:  финансов експерт (главен счетоводител) в Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД – гр. Ловеч - публикувано във вестник " Зетра", бр. 57 от 01 август 2016 г.; срок за подаване на документи до 09.09.2016 г. включително.

·     Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжностите: главен счетоводител в Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД – гр. Ловеч

- Конкурс за длъжността:  финансов експерт (главен счетоводител) в Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД – гр. Ловеч (12.07.2017)
Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: финансов експерт в Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД – гр. Ловеч (11.08.2017)

 

5.      Приемен ден на АВиК-гр. Ловеч

 

6.      Регистър на клиентските жалби в Асоциация по ВиК - Ловеч 

 

7.      Контакти

 

инж. Ваня Събчева - областен управител на област Ловеч

Председател

Адрес: гр. Ловеч  5500, ул. „Търговска“ 43

Телефон: +359 68 600 003
Е-mail: governor@lovech.government.bg

 

Главен секретар

Адрес: гр. Ловеч  5500, ул. „Търговска“ 43

Телефон: +359 68 600 003/261

Моб. 0879/241522
Е-mail:  avik_lovech@mail.bg

 

Финансов експерт

Адрес: гр. Ловеч  5500, ул. „Търговска“ 43

Телефон: +359 68 600 003/261

Моб. 0879/241520
Е-mail:  Fin.exp.avik@outlook.com

 

ВиК експерт

Адрес: гр. Ловеч  5500, ул. „Търговска“ 43

Телефон: +359 68 600 003/261

Моб. 0879/241521
Е-mail:  m.shishmanova.avik@outlook.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потърсете в сайта