Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния и с общинските щабове

Дата на публикуване: 07.09.2023 18:30
Основание за създаване:
Чл. 64, ал. 1, т. 10 от Закона за защита при бедствия

Председател: Виктор Стойчев - областен управител на Област Ловеч
Зам. председател: Нели Читинова - зам. областен управител на Област Ловеч
Секретар: Василка Христова – гл. експерт в дирекция АПОФУС, ОА Ловеч
Членове:
 1. старши комисар Станислав Великов - директор на ОД на МВР - Ловеч;
 2. комисар Петър Петров - в.п.д. директор на РД "Пожарна безопасност и защита на населението" - Ловеч;
 3. подполк. Красимир Костов - началник на Военно окръжие II степен - Ловеч;
 4. д-р Красимир Кипров - директор на Център за спешна медицинска помощ Ловеч;
 5. д-р Росица Милчева - директор на Регионална здравна инспекция - Ловеч;
 6. д-р Тихомира Въцова-Дулева - и.ф. директор на Областна дирекция по безопасност на храните - Ловеч;
 7. инж. Йордан Първанов - директор на Областно пътно управление - Ловеч;
 8. майор Дончо Игнатов - началник на военно формирование 24480 - Ловеч;
 9. Румен Тодоров - зам. ръководител направление Ловеч-Враца "ЕРМ Запад" АД;
 10. инж. Данаил Събевски – изпълнителен директор на „В и К“ АД – гр. Ловеч;
 11. Цветомира Георгиева - директор на Секретариата на ОС на БЧК - Ловеч;
 12. инж. Радослав Илиев – директор на дирекция „КПД“ в РИОСВ - Плевен;
 13. Мариян Петков - ръководител отдел Ловеч към УМЕР "Плевен", Електроенергиен системен оператор ЕАД.
Дейности: Координира спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи, възникнали на територията на областта, когато те излизат извън територията на една община, както и когато кметът на общината е поискал това. При необходимост се създават експертна група и група за осигуряване дейността на щаба от представители на структури, имащи отношение и ангажименти, съгласно Плана за защита при бедствия на област Ловеч.

План за защита при бедствия на област Ловеч:

Документи:
Доклад за дейността на Областният щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния и с общинските щабове през 2022 г.

Доклад за дейността на Областният щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния и с общинските щабове през 2021 г.


Протокол от областна щабна тренировка на тема „Дейност на областния щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия при усложнена епизоотична обстановка” 20.12.2021 г.

Доклад за дейността на Щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия през 2020 г.


Протокол от заседание на Областния щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия на област Ловеч, свикано във връзка с усложнена зимна обстановка - 05.02.2020 г.


Доклад за дейността на Щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия през 2019 г.

Протокол от разширеното заседание на Областния щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия на тема: Подготовка на област Ловеч за зимния сезон 2019-2020 г.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование Брой тегления
Доклад ЩАБ БЕДСТВИЯ 2022.pdf 714 Изтегли документ с име "Доклад ЩАБ БЕДСТВИЯ 2022.pdf"
Протокол Щаб епизоотична обстановка 20-12-21.pdf 3595 Изтегли документ с име "Протокол Щаб епизоотична обстановка 20-12-21.pdf"
Д-Д щаб 2021.pdf 4118 Изтегли документ с име "Д-Д щаб 2021.pdf"
Доклад за дейността на Щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия през 2020 г. 2837 Изтегли документ с име "Доклад за дейността на Щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия през 2020 г."
 1. националния и с общинските щабове... - Текуща страница
 2. Постоянна Комисия по туризъм към Областен съвет за развитие на област Ловеч
 3. Областна комисия \"Военни паметници\"
 4. Областен съвет за хората с увреждания
 5. Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси в област Ловеч
 6. Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
 7. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
 8. Областен съвет по условия на труд
 9. Областен съвет за сигурност на област Ловеч
 10. Епизоотична комисия
 11. Областен съвет за тристранно сътрудничество
 12. Областен съвет за развитие
 13. Областен младежки съвет - Ловеч
 14. Регионален съвет за развитие на СЗР
 15. Регионален консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата
 16. Постоянна комисия по разпореждане с имоти държавна собственост
 17. Областна комисия по транспорт
 18. Междуведомствена комисия за проверка на проводимостта на речните корита и обследване на техническото и експлоатационно състояние на потенциално опасните водни обекти
 19. Комисия по заетостта към Областен съвет за развитие
 20. Областен експертен съвет по устройство на територията
 21. Постоянна комисия за работата с предложенията и сигналите на граждани, организации и Омбудсмана
 22. Областна комисия по енергийна ефективност

Потърсете в сайта