Областен съвет за намаляване на риска от бедствия

Дата на публикуване: 01.07.2022 14:05
Председател: Виктор Стойчев - Областен управител на област Ловеч
Зам. председател: Росен Веселинов - зам. областен управител
Секретар: Василка Христова - гл. експерт в дирекция АПОФУС, ОА Ловеч
Членове: 
 1. Кольо Христов – ст. експерт ОМП в Областна дирекция на МВР;
 2. Христо Христов – директор на ТД „НС“ – Ловеч;
 3. подполк. Теодоси Томанов - началник на военно формирование 24480-Ловеч;
 4. комисар инж. Владимир Кацарски - директор на РД „ПБЗН“ - Ловеч;
 5. д-р Силвия Моева – зам. директор на Център за спешна медицинска помощ – Ловеч;
 6. инж. Цветослав Кьордов – район ОЦ Ловеч към „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
 7. инж. Иглика Игнатова – главен инженер при „В и К“ АД – гр. Ловеч;
 8. инж. Георги Грозданов - директор на Областно пътно управление –Ловеч;
 9. инж. Димитър Николов – директор на дирекция „АПФСДЧР“, ОД „Земеделие“ – гр. Ловеч;
 10. д-р Анета Винева - директор на Регионална здравна инспекция - Ловеч;
 11. д-р Росен Федерчев - директор на Областна дирекция по безопасност на храните – Ловеч;
 12. Михаил Михайлов – гл. експерт „Обществен ред и сигурност“ в Община Априлци;
 13. Даниела Петкова – общински съветник в Общински съвет Априлци;
 14. Иван Иванов – зам. кмет на Община Летница;
 15. Андрей Моврадинов – председател на Общински съвет Летница;
 16. Даниел Колев – зам. кмет на Община Ловеч;
 17. Страцимир Петков – общински съветник в Общински съвет Ловеч;
 18. Георги Георгиев – зам. кмет на Община Луковит;
 19. Анахид Михайлова – общински съветник в Общински съвет Луковит;
 20. Борис Врабевски – зам. кмет на Община Тетевен;
 21. Виолета Ивайлова – общински съветник в Общински съвет Тетевен;
 22. Ангел Ангелов – зам. кмет на Община Троян;
 23. Петко Пенков – председател на Общински съвет Троян;
 24. Мария Динова – зам. кмет на Община Угърчин;
 25. Милена Найденова – общински съветник в Общински съвет Угърчин;
 26. Найден Найденов – кмет на Община Ябланица;
 27. Румен Гаврилов – председател на Общински съвет Ябланица.
Информация за дейността:

Наименование Брой тегления
Областна програма за намаляване на риска от бедствия 2022 - 2025.pdf 97 Изтегли документ с име "Областна програма за намаляване на риска от бедствия 2022 - 2025.pdf"
Д-Д ОСНРБ 2021.pdf 332 Изтегли документ с име "Д-Д ОСНРБ 2021.pdf"
Областна програма НРБ 2021-2025 за публично обсъждане.pdf 579 Изтегли документ с име "Областна програма НРБ 2021-2025 за публично обсъждане.pdf"
Доклад за дейността на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия през 2020 г. 462 Изтегли документ с име "Доклад за дейността на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия през 2020 г."
 1. Областен съвет за намаляване на риска от бедствия - Текуща страница
 2. Областна комисия \"Военни паметници\"
 3. Областен съвет за хората с увреждания
 4. Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси в област Ловеч
 5. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
 6. Областен съвет по условия на труд
 7. Областен съвет за сигурност на област Ловеч
 8. Епизоотична комисия
 9. Областен съвет за тристранно сътрудничество
 10. Областен съвет за развитие
 11. Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния и с общинските щабове
 12. Областен младежки съвет - Ловеч
 13. Регионален съвет за развитие на СЗР
 14. Регионален консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата
 15. Постоянна комисия по разпореждане с имоти държавна собственост
 16. Областна комисия по транспорт
 17. Междуведомствена комисия за проверка на проводимостта на речните корита и обследване на техническото и експлоатационно състояние на потенциално опасните водни обекти
 18. Комисия по заетостта към Областен съвет за развитие
 19. Областен експертен съвет по устройство на територията
 20. Постоянна комисия за работата с предложенията и сигналите на граждани, организации и Омбудсмана
 21. Областна комисия по енергийна ефективност

Потърсете в сайта